Uczniowie z niedosłuchem z wielkim zapałem  realizowali na języku angielskim projekt edukacyjny

„Posłuchaj mnie – avatar jako narzędzie komunikacji niesłyszących”.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z przygotowań.