Uczniowie z niedosłuchem z wielkim zapałem  realizowali na języku angielskim projekt edukacyjny „Posłuchaj mnie – avatar jako narzędzie komunikacji niesłyszących”. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z przygotowań.