Proszę o ustalenie terminu i miejsca drugiego spotkania sieci43. Powinno się ono odbyć do końca maja w jednej z należących do sieci szkół. Będzie trwało pięć godzin.

Pozdrawiam
Bernadeta