Spotykamy się w piątek 4.10 o godz. 9.00 w SP nr 5 w Nysie. Proszę o przygotowanie prezentacji koleżeńskich ciekawych przykladów wykorzystania TIK na różnych przedmiotach. Multibooki nie będą mile widziane.