Będziemy ze sobą współpracować w sieci. Jak już wiecie program „Cyfrowa szkoła” jest nastawiony między innymi na inicjowanie współpracy między szkołami, które wprowadziły do użytku mobilny sprzęt komputerowy. Podstawowym narzędziem do naszej komunikacji jest blog. Będzie on jednocześnie forum wymiany doświadczeń i miejscem do tego, aby omówić kwestie organizacyjne lokalnych spotkań planowanych w tym semestrze. Moim zadaniem będzie pisanie komentarzy do spraw poruszanych przez Was.

Na stronie CEO  http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/sieci-i-blogi można przeczytać więcej na temat sieci, blogów, spotkań. Pozwolę sobie przytoczyć fragment dotyczący celów naszej współpracy w sieci.

Sieci współpracy umożliwiają:

  • zbieranie dobrych praktyk z zakresu efektywnej realizacji podstawy programowej w nauczaniu przedmiotowym (sposoby wykorzystywania TIK),
  • zbieranie dobrych praktyk z zakresu organizacji i wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkole,
  • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami (programami i aplikacjami najbardziej wartymi wykorzystania na lekcjach przedmiotowych),
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od innych nauczycieli,
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Liczę na to, że nawiąże się między nami i między Wami koordynatorami i koordynatorkami sieciowa więź, która zaowocuje bezstresowymi, otwartymi kontaktami, które nam pomogą w wykonaniu zadań, a które przed nami postawiono. Czekam na Wasz odzew w sieci 47.

Pozdrawiam serdecznie Irena