Bardzo się cieszę, że ustaliłyście na konferencji w Katowicach termin, czas i miejsce I spotkania sieci. Dziękuję Asi, za tak ciepłe zapraszanie nas do jej szkoły. Pozwolę sobie przypomnieć o czym trzeba pamiętać:

1. Osobami uczestniczącymi są koordynatorzy/-ki oraz nauczyciele/-ki ze szkół biorących udział w programie Cyfrowa Szkoła. Liczba osób uczestniczących – około 20 osób (łącznie z 5 szkół z naszej sieci).
2. Cele warsztatu:

  • Wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem otrzymanego sprzętu w nauczaniu przedmiotowym. Zaprezentowanie dobrych praktyk wykorzystania TIK.
  • Poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów.
  • Poznanie zasad uczenia się dorosłych.

3. Przed spotkaniem, na blogu zastanówcie się nad:
– jedną rzeczą, którą potraficie (w kontekście nauczania z TIK);
– jedną rzeczą, której chcielibyście się nauczyć.

4. Na spotkaniu sieci w trakcie dwóch sesji, będziecie pracować w parach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i potrzebami. Dobór w pary ma nastąpić przed warsztatem, na blogu.

5. W trakcie warsztatu jedna z sesji poświęcona będzie prezentacji i wymianie dobrych praktyk.
6. Na blogu możecie zgłaszać chęć zaprezentowania swojej dobrej praktyki. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut/osobę, w związku z czym możemy zaplanować 4 prezentacje. Dobrze byłoby, aby prezentacje dotyczyły różnych przedmiotów/ aplikacji/ problemów.

To aż tyle, proszę zastanówcie się i porozmawiajcie o tym na blogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Irena Lisowska – Krypciak (opiekun sieci)