8 kwietnia 2013 roku w ZSP Zwonowice odbyło się pierwsze lokalne spotkanie sieci 47, związane z programem „Cyfrowa Szkoła”. Już przed godz. 9:00 pojawili się przedstawiciele wszystkich pięciu szkół wchodzących w skład sieci 47: Knurów  Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, Pniów Szkoła Podstawowa, Pyskowice Szkoła Podstawowa nr 6, Rybnik  Szkoła Podstawowa nr 20, Zwonowice Szkoła Podstawowa w ZSP. Punktualnie  o godz. 9:00 prowadząca Irena Lisowska – Krypciak rozpoczęła oficjalnie nasze spotkanie, zaczęliśmy od przedstawienia się, wymiany doświadczeń związanych z dokumentacją, obsługą i problemami technicznymi dotyczącymi otrzymanego sprzętu. Później wspaniałe warsztaty nauczania i uczenia się, na których mogłyśmy poznać nowe możliwości wykorzystania sprzętu multimedialnego na lekcji i dzielenie się dobrymi praktykami. Praca przebiegała sprawnie w miłej, życzliwej atmosferze. Spotkanie to było jednocześnie pierwszą lekcją otwartą w ZSP Zwonowice. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 15.05.2013r., które odbędzie się w Pyskowicach -  Szkoła Podstawowa nr 6. Dziękuję wszystkim przedstawicielom szkół za zaangażowanie i otwartość we współpracy sieci 47. Oto kilka zdjęć potwierdzających wspaniałą pracę dziewczyn!
Pozdrawiam Joanna Rębiś