Projekt edukacyjny „Cztery pory roku w malarstwie, muzyce i fotografii” – blog projektu

 

Projekt edukacyjny „Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce i Wielkiej Brytanii” - prezentacja (finalna)

 

Projekt edukacyjny „Moja mała ojczyzna” – film

 

Projekt edukacyjny „Matematyka w przyrodzie” – prezentacja – temperatura w kwietniu; prezentacja – rośliny; prezentacja – mierzymy szkołę.