Witam Wszystkich w sieci 50. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach. Od dwóch lat wykorzystuję mulibooka na swoich zajęciach i inne „udogodnienia” TIK. Z moich obserwacji wynika, że zwiększyła się aktywność na lekcji dzieci, wzrosło zaangażowanie i radość z wykonywanych zadań. Szukam ciekawych opracowań lektur, zadań matematycznych i ciekawostek do wykorzystania na lekcjach.