Możliwość korzystania z multimediów udostępnionych dzięki cyfrowej szkole uatrakcyjniły lekcje przyrody. Szczególnie tematy prezentujące odległe rejony świata, życie w różnych środowiskach. Metody te w znacznym stopniu wpłynęły na aktywność uczniów.