Dziękuję w imieniu wszystkich pozostałych za zaproszenie do Sosnowca do SP 45. Zaproponowany termin 8 kwietnia (poniedziałek) mi osobiście też odpowiada, ale od godz. 13-tej. Mam nadzieję, że jest to dobra godzina, jeszcze niezbyt późna, ale pozwalająca  odpracować, co swoje w macierzystej  szkole. Na to spotkanie zapraszamy też Waszych nauczycieli, którzy będą mogli i chcieli w nim uczestniczyć. Spotkanie ma potrwać 5 godzin. W założeniu ma nas być około 20 osób. Będziemy potrzebować dostępu do sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” oraz tablicę i pisaki, które pewnie są w sali.

Proszę, aby w ramach przygotowań każdy uczestnik zastanowił się nad:

jedną rzecz a, którą potrafi (w kontekście nauczania z TIK)

jedną rzeczą, której chciałby się nauczyć

Proszę wszystkich o potwierdzenie w/w terminu, lub szukamy następnego bo jest trochę mało czasu na przygotowania i zgranie się.

Pozdrawiam Jola