Nasza  sieć : Chełm  Szkoła Podstawowa, Kąpiele Wielkie  Szkoła  Podstawowa, Miechów Szkoła Podstawowa nr 1, Zarzecze  Szkoła Podstawowa.