W imieniu pana dyrektora Roberta Koniecznego i własnym serdecznie zapraszam na trzecie spotkanie do Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w dniu 10.10.2013 (tj. czwartek) o godzinie 10.00

Aneta Kuraś