Tarnowskie szkoły, które tworzą sieć 59:

Szkoła Podstawowa Specjalna w ZS,

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS,

Szkoła Podstawowa nr 2,

Szkoła Podstawowa nr 15,

Szkoła Podstawowa nr 10,

Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO nr 5.