Witajcie.

Kilka słów odnośnie czekających nas spotkań, bo o nie pytacie.

22 marca widzimy się w Krakowie na Konferencji Regionalnej, być może będę prowadziła warsztaty między innymi z naszą siecią (ma być 3 grupy sieci, nie wiem na którą trafię). W części poświęconej spotkaniom w sieci Wy na pewno się poznacie i nawiążecie znajomości koordynatorskie oraz wymienicie problemy, z którymi borykacie się jako koordynatorzy i spróbujecie podać propozycje ich rozwiązania.

Termin oraz miejsce spotkania sieci ustalane są na blogu wspólnie ze wszystkimi uczestnikami sieci. Ja jestem w marcu na 3 dniowym szkoleniu dla moderatorów, oraz 4 dniowej międzynarodowej konferencji związanej z ewaluacją, dlatego spotkanie sieci proponuję planować po świętach wielkanocnych – zwłaszcza, że będziemy też po konferencji regionalnej. Jeden z koordynatorów zaprasza nas do siebie, To Wy macie ustalić na blogu ustalić  ktoJ.

Osobami uczestniczącymi są koordynatorzy/-ki oraz nauczyciele/-ki ze szkół biorących udział w rządowym programie Cyfrowa Szkoła. Liczba osób uczestniczących – około 20 osób.
Cele warsztatu:

  • Wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem otrzymanego sprzętu w nauczaniu przedmiotowym. Zaprezentowanie dobrych praktyk wykorzystania TIK.
  • Poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów.
  • Poznanie zasad uczenia się dorosłych.

Przed spotkaniem, na blogu zastanawiacie się nad:
– jedną rzeczą, którą potraficie (w kontekście nauczania z TIK);
– jedną rzeczą, której chcielibyście się nauczyć.

Na spotkaniu sieci, w trakcie dwóch sesji będziecie pracować w parach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i potrzebami. Dobór w pary nastąpi przed warsztatem, na blogu.

W trakcie warsztatu jedna z sesji poświęcona będzie prezentacji i wymianie dobrych praktyk. W ramach kursu internetowego, w sprawozdaniu do modułu III i IV opisywaliście i udostępnialiście wypracowane przez siebie dobre praktyki, w związku z czym nie będzie to dla Was dodatkową pracą.
Na blogu możecie zgłaszać chęć zaprezentowania swojej dobrej praktyki. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut/osobę, w związku z czym możemy zaplanować 4 prezentacje. Dobrze byłoby, aby prezentacje dotyczyły różnych przedmiotów/ aplikacji/ problemów.

Na blogu powinniśmy wymienić aplikacje/ narzędzia, których obsługi chcielibyście się nauczyć. Część z nich poznacie w trakcie sesji uczenia się i nauczania.

Jeszcze jedna prośba dotycząca wpisów – bardziej czytelne są nowe wpisy w danej kategorii niż komentowanie już istniejących wpisów.