Tarnowskie szkoły, które tworzą sieć 59: Szkoła Podstawowa Specjalna w ZS, Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO nr 5.