Na forum dla koordynatorów CF Sławomir Lipiński udostępnił dwa, przez siebie skręcone filmy. Są one zapisem debaty „Ewolucja nauczania: Modele kształcenia nowoczesne narzędzia edukacyjne”. Debata odbyła się w ramach konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie, której autor był uczestnikiem.

 

YouTube Preview Image YouTube Preview Image