Celem naszego pierwszego spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem TIK na konkretnych lekcjach przy użyciu sprzętu, który otrzymaliście w programie, a także poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów.

Do tego potrzebuję Waszego zaangażowania. Najpierw poproszę Was o wypowiedzi na blogu na następujące pytania:

  1. Jaką aplikacją lub narzędziem potrafię się posługiwać/stosować i mógłbym w trakcie spotkania podzielić się swoim doświadczeniem z inną osobą?
  2. Jakiej aplikacji lub narzędzia chciałbym się w trakcie spotkania nauczyć?

Podczas spotkania częściowo będziemy pracowali w parach i w związku z tym już teraz (na blogu, jeszcze przed spotkaniem) chciałabym, żebyście się w nie dobrali zgodnie ze swoimi umiejętnościami (co już potraficie, czym możecie się podzielić z innymi) i potrzebami (czego chcielibyście się nauczyć od innych). Do tego właśnie posłużą odpowiedzi na ww. pytania.

Już na miejscu będziemy się wzjemnie uczyli tego, w czym jesteśmy dobrzy.

Inna część naszego spotkania poświęcona będzie prezentacji i wymianie dobrych praktyk. Chciałabym, aby zgłosiły się tutaj osoby, które chciałyby przedstawić grupie swoją dobrą praktykę. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut/osobę. Możecie wykorzystać dobre praktyki, które opisywaliście podczas kursu e-learningowego, ale może być to też coś innego. Wybór należy do Was. Zachęcam do aktywności. Basia