Zgodnie z zaleceniem otrzymanym od naszej pani mentor informuję, że na spotkaniu naszej sieci szkół, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie we wtorek 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00, dwoje nauczycieli zaprezentuje wykorzystywane narzędzia TIK w swojej codziennej pracy na lekcjach przyrody, oraz przykłady dobrych praktyk stosowanych na lekcji historii. Jeszcze raz w imieniu własnym oraz mojego kolegi – drugiego koordynatora serdecznie zapraszam w najbliższy wtorek 9 kwietna 2013 r. na godz. 10.00 do SP 23 w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin. Czekamy na Was wszystkich z niecierpliwością!!!