Droga Aniu;
Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu własnym, czyli Piotra i Włodzisława oraz wszystkich nauczycieli uczestniczących w programie „cyfrowa szkoła” za bardzo cenne dla nas wszystkich rady i wskazówki od Ciebie, dotyczące naszej pracy. Szczególnie chcemy wyrazić wdzięczność w imieniu nauczycieli, którzy po przekazaniu im informacji i pochwał od Ciebie, bardzo entuzjastycznie i z radością je przyjęli.