Na spotkaniu w Rzeszowie będziemy między innymi dzielić się własnymi własnym

doświadczeniem w stosowaniu TIK. Nie ma się czego bać, bo CEO określiło to mianem

„dobrej praktyki”, a skoro z góry wiadomo, że dobra…

Postaram się  zachęcić wszystkich uczestników sieci nr 71 do aktywności na blogu

(maile ponaglające:).

Czy możliwe byłoby spotkanie w którąś sobotę?