Dyrektor i nauczyciele SP 3  w Rakszawie serdecznie zapraszają  na lekcje otwarte  z:

- zajęć technicznych  w kl. IV w dniu 27.05.2013r o godz. 9.50,

-języka angielskiego w kl. VI w dniu 28.05.2013 r. o godz. 11.45.