Dyrektor i nauczyciele SP  w Albigowej serdecznie zapraszają  na lekcję otwartą  z:

- matematyki  w kl. VI a  w dniu 29.05.2013 r. o godz. 12.55.