Układamy klasowe kodeksy

Listopad 25th, 2010 by joanna_roszkiewicz

Okazało się, że ułożenie kodeksu klasowego to nie łatwwa sprawa. Prace przebiegały w grupach. Oto nasze klasowe kodeksy:

KODEKS 2.0 – WYNIK DEBATY KLASOWEJ IV

1.             W czasie lekcji uczniowie maja wyłączone telefony komórkowe. Podczas przerwy mogą z nich korzystać.

2.             Raz w miesiącu zajęcia z informatyki prowadzą uczniowie.

3.            W pracowni komputerowej uczniowie nie włączają komputerów bez zgody nauczyciela.

4.            Uczniowie nie wchodzą na nieodpowiednie do swojego wieku strony.

5.            Wszyscy nauczyciele w naszej szkole korzystają na swoich lekcjach z komputera, rzutnika oraz Internetu.

6.            Uczniowie szanują sprzęt znajdujący się w pracowni komputerowej oraz przynoszony przez nauczycieli na lekcję.

7.            Uczniowie, którzy nie mają w domu Internetu mogą korzystać po zajęciach z pracowni komputerowej.

8.            Pani Dyrektor i nauczyciele korzystają z radiowęzła.

9.            Podczas długiej przerwy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej.

Kodeks 2.0 klasy V Szkoły Podstawowej w Konarzewie.

  1. TIK jest dla wszystkich, ale musimy umieć z nich poprawnie i bezpiecznie korzystać.
  2. Informacje, które uzyskujemy z Internetu należy traktować krytycznie i nie wierzyć we wszystko, co się znajdzie w sieci.
  3. Nasi nauczyciele korzystają z TIK – tworzymy szkolną listę stron polecanych i korzystamy z nich, ucząc się. Komunikujemy się z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną i portale społecznościowe.
  4. Gry komputerowe – tylko w wolnym czasie. W szkole nie gramy bez zgody nauczyciela.
  5. Uczymy się wydawać szkolną stronę WWW, tak aby były na niej także nasze głosy.
  6. Zawsze podajemy, skąd przepisaliśmy lub skopiowaliśmy tekst lub zdjęcie – korzystanie z materiałów zamieszczonych w Internecie bez zgody ich autora to kradzież.
  7. Będziemy uczyć naszych rodziców i dziadków korzystania z komputerów.

Kodeks 2.0 klasy VI

1.    Kontaktujemy się z nauczycielem przez e-maila (np. wysyłamy mu prace)

2.    Telefony komórkowe są wyłączone na lekcji

3.     Z telefonu i komputera korzystamy za zgodą nauczyciela

4.    Na lekcjach korzystamy z rzutnika i komputera oglądając na ekranie zdjęcia, animacje, interakcje, prezentacje, krótkie filmiki czy słuchając plików muzycznych

5.    Nie ściągamy cudzych prac, wypracowań i nie podpisujemy własnym nazwiskiem

6.    W naszej szkole jest koło informatyczne

7.    Nauczyciele polecają adresy stron WWW

8.    W czasie lekcji używamy sprzętu RTV

9.    Uczniowie mają dostęp do komputerów na lekcjach informatyki, kole informatycznym i podczas wybranych lekcji z pozostałych przedmiotów

10.                      Używamy programu Microsoft Power Point

11.                      TIK powinna być wykorzystywana w bezpieczny sposób (Cenzor)

12.                      Używamy na lekcjach edukacyjnych programów multimedialnych

13.                      Stosujemy się do zaleceń nauczyciela co do korzystania z internetu

Już niedługo debata szkolna i układanie szkolnego kodeksu. Wypowiedzcie się co myślicie o klasowych kodeksach? Które punkty wyrzucić, które pozostawić, a może coś dopisać?