Wokół symboli Unii Europejskiej

NASZ BLOG JUŻ ZAPEŁNIONY :-(

Moi drodzy niestety pojemnośc naszego bloga jest już zapełniona tak więc filmy, zdjęcia i prezentacje multimedialne z podsumowania projektu w naszej szkole zamieszczamy na stronie naszej szkoły czyli Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie pod linkiem STRONA ZS NR 1 W WYSZKOWIE

30 stycznia 2012 autor: pryzmat10 | 1 komentarz »

LEKCJE O UNII EUROPEJSKIEJ…

W dniach od 2 grudnia do 20 grudnia 2011r. w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje, które miały na celu poszerzenie wiadomości uczniów na temat Polskiej Prezydencji w Parlamencie Unii Europejskiej.
Lekcje poprowadził Pan Profesor Jacek Niewiadomski.

13 stycznia 2012 autor: pryzmat10 | Brak komentarzy »

Scenariusz podsumowania projektu!

Scenariusz podsumowania projektu  w ramach Programu „ Młodzi Aktywiści Prezydencji”.

1. Powitanie zebranych -  dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców klas, uczniów.
2. Przedstawienie celu spotkania. W okresie od 01 lipca 2011r do 31 grudnia 2011r. Polska kierowała pracami Rady Unii Europejskiej. Priorytety Polskiej Prezydencji to: dobry budżet 2014- 2020, wschodni partnerzy, rozkręcony unijny rynek, Unia pełna energii, bezpieczna Europa i coraz mądrzejsza Europa.
Uczniowie z Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt.  „ Młodzi Aktywiści Prezydencji”
włączyli się w promocję Polskiej Prezydencji. W tym celu w szkole powołano dwa zespoły projektowe z I Liceum Profilowanego o kierunku Socjalnym. Zespoły projektowe składały się każdy z 5 uczniów, których opiekunem był nauczyciel geografii – Bożena Pikora. Pierwszy zespół tworzyli: Przemysław Soliwoda, Joanna Stalmach, Katarzyna Stalmach, Ewelina Kuligowska i Joanna Borzymek.).
W ramach projektów odbyło się w szkole i poza szkołą szereg działań, które przedstawimy w przygotowanych prezentacjach multimedialnych.
3. Śpiew „ Ody do Radości” przez wszystkich uczestników konkursu „ Mikołajki z Odą do Radości” – zapraszamy wszystkich uczestników konkursu „ Mikołajki z Odą do Radości” do odśpiewania hymnu Zjednoczonej Europy.
4. Prezentacje multimedialne ukazujące najważniejsze działania w ramach prac projektowych- Joanna Stalmach prezentuje Projekt : „ Wokół symboli Unii Europejskiej”
5. Jak widzieliśmy w związku z rozkręcaniem Polskiej Prezydencji odbyły się szkolne konkursy, których głównym celem było przybliżenie i poszerzenie tematyki dotyczącej Zjednoczonej Europy.
Jednym z nich był konkurs „ Parlament Europejski i Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”. Zapraszamy zwycięzców po odbiór nagród i dyplomów: Martynę Uziębło z kl. II Lso, Annę Filipowicz z kl III Lso i Mateusza Kmiołek z kl II Lzi , którzy zajęli III miejsce,  Przemysława Przychodzkiego z kl II LO , który zajął II miejsce i Karinę Dąbkowską z kl. III LO , która zajęła I miejsce.
Konkurs „ Mikołajki z Odą do Radości” , to konkurs gdzie uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, odbył się on  06 grudnia 2011r. W konkursie zwyciężyły uczennice klasy II LO : Sylwia Skoczeń ,Paulina Choszczyk i Milena Wróbel. II miejsce zajęła grupa dziewcząt z klasy I Lso: Lena Mróz, Sylwia Borek, Patrycja Domalewska i Natalia Szymanik. III miejsce przypadło grupie mieszanej z klas I TCPG i III Lso ( Izabeli Rzemek, Annie Szczerbińskiej, Joannie Rzemek, Klaudii Wiśniewskiej) oraz za śpiew solowy Anecie Puchalskiej z klasy I Lol.
O wręczenie nagród prosimy dyrektora szkoły i wicedyrektorów.
6.Dzisiejszą dekorację zawdzięczamy uczniom klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum wraz z wychowawcami. Kierujemy do nich słowa podziękowania za wykonanie flag, plakatów, które promują państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przypominamy, że przydział państw odbył się na drodze losowania. Praca nad plakatem czy flagą z pewnością wzbudziła zainteresowanie danym krajem i w jeszcze większy stopniu zintegrowała zespoły klasowe. Dziękujemy.
7. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do   dyrektora – p. Mariana Popławskiego i wicedyrektorów, którzy wspierali nasze inicjatywy , kibicowali nam.  Wszystkim nauczycielom i wychowawcom dziękujemy  za to że dali się   wkręcić w promocję Polskiej Prezydencji. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do p. Anny Sawiak, która pomagała nam w prowadzeniu Blogów  projektu na EDU TUBIE, p. Jackowi Niewiadomskiemu za poprowadzenie szeregu lekcji na temat Parlamentu Europejskiego i Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej oraz naszemu opiekunowi projektów – p. Bożenie Pikorze, która nie szczędziła czasu i sił w dopracowywaniu naszych pomysłów i inicjatyw, których głównym celem było rozkręcenie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
8. Na koniec zapraszamy wszystkich do powstania i wspólnego odśpiewania „ Ody do radości”.

13 stycznia 2012 autor: pryzmat10 | Komentarzy: 3 »

Wyniki II etapu Szkolnego Konkursu „Parlament Europejski i Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”

I miejsce – Dąbkowska Karina  III Lo

II miejsce – Przychodzki Przemysław  II Lo

III miejsce – Martyna Uziębło II Lso, Anna Filipowicz III Lso, Mateusz Kmiołek II Lzi.

25 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | Brak komentarzy »

Konkurs o Parlamencie UE etap II

Pytania konkursowe II etapu  Szkolnego Konkursu

„ Parlament Europejski I Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”

 1. Najważniejszym programem edukacyjnym Unii Europejskiej dbającym o interesy studentów jest;
 1. Program Erasmus
 2. Program Grundvig
 3. Program Leonardo da Vinci
 1. Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla młodzieży Parlament Europejski przyznaje od roku;
 1. 2010
 2. 2008
 3. 2006
 1. Traktat z Maastricht ustanowiono w roku:
 1. 1990
 2. 1992
 3. 1994

4.Pakiet energetyczno – klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski zawiera trzy główne cele prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o:

a. zmniejszyć  emisję CO2 o 25%

b. zmniejszyć  emisję CO2 o 20%

c. . zmniejszyć  emisję CO2 o 30%

5.Traktat z Lizbony przyjęto w roku:

a. 2008

b. 2009

c. 2010

6. Do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi dotyczące:

a. złych praktyk administracyjnych w instytucjach i organach UE

b. realizacji budżetu unijnego

c. łamania demokratycznej kontroli innych instytucji unijnych

7. Prezydencja w UE , to kierowanie pracami Rady Unii Europejskiej przez:

a. 5 miesięcy

b. 6 miesięcy

c. 10 miesięcy

8. Prezydencja Polski w UE jest bardzo ważna ponieważ jest to najlepszy sposób na;

a. promocję kraju

b. wprowadzenie  reform

c. pozyskanie funduszy

9. Trio prezydencji to:

a. grupa trzech państw obejmujących po sobie przewodnictwo w Radzie UE

b. grupa trzech państw  sprawujących jednocześnie prezydencję

c. grupa trzech państw ustalających prawo unijne

10. Ile państw członkowskich należy do strefy Euro?

a. 27

b. 17

c. 15

11. Ile stanowisk w Parlamencie Europejskim zajmują Polacy?

a. 7.

b. 26

c. 50

12. Ile lat trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

a. 4 lata

b. 5 lat

c. 6 lat

13. Kiedy odbędą się najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego?

A, 2012r.

b. 2014r.

c. 2015r.

14. Ilu posłów zasiada obecnie w Parlamencie Europejskim?

a. 736

b. 541

c. 835

15. Gdzie ma siedzibę Parlament Europejski?

a. Bruksela

b. Warszawa

c. Strasburg

16. Napisz w 10 zdaniach dlaczego prezydencja w Unii Europejskiej jest ważna dla Polski.trasburg

Klucz odpowiedzi do II etapu Szkolnego Konkursu

„ Parlament Europejski i Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”

1.a

2.b

3.b

4.b

5.b

6.a

7.b

8.a

9.a

10.b

11.c

12.b

13.b

14.a

15.c

16. 5pkt

Razem 20 pkt.

Trzech uczniów z najwyższą punktacją otrzymują nagrody, dwóch kolejnych uczniów otrzymuje wyróżnienia.

25 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | 1 komentarz »

KONKURS MIKOŁAJKI Z ”ODĄ DO RADOŚCI” ZA NAMI!!!

W dniu 6 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie odbył się uroczysty konkurs pod tytułem ,,Mikołajki i Odą do Radości”. W konkursie tym wzięło udział cztery zespoły, w tym jedna solistka. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności muzycznych przy dowolnym akompaniamencie.
W jury zasiedli: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, opiekun projektu, przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciel grupy . Po zaprezentowaniu się wszystkich zespołów jury udało się na naradę. Ostatecznie i jednogłośnie wybrano zespół w którym wy
stąpili

 • I miejsce Sylwia Skoczeń, Paulina Choszcyk, Milena Wróbel.
 • II miejsce Lena Mróz, Sylwia Borek, Natalia Szymanik i Patrycja Domalewska.
 • III miejsce Patrycja Szczerbińska, Izabela Rzemek, Joanna Rzemek oraz Klaudia Wiśniewska.

Na koniec wszystkie zespoły razem odśpiewały ,,Odę do radości”, po czy zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Wszystkim jeszcze raz GRATULUJEMY!!!!

Przedstawiamy Tarte Członka JURY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KARTA  CZŁONKA  JURY!!!

Imię i nazwisko uczestnika.

Wrażenie estetyczne. Znajomość

słów.

Sposób wykonania. Akompaniament. Razem.
Aneta Puchalska z klasy I Liceum Ogólnokształcącego Lingwistycznego

Sylwia Skoczeń , Paulina Choszczyk , Milena Wróbel.
Lena Mróz, Sylwia Borek, Natalia Szymanik i Patrycja Domalewska z klasy I LSO
Patrycja Szczerbińska i Izabela Rzemek, Joanna Rzemek, Klaudia Wiśniewska

UWAGA!!!

Każdy juror przydziela od 1 do 5 mikołajków.16 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | 1 komentarz »

Galeria zdjęć z konkursu Milołajki z „ODĄ DO RADOŚCI”.

8 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | 1 komentarz »

Konkurs o Parlamencie UE Etap I.

W naszej szkole odbył się konkurs w którym uczniowie mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę o Parlamencie Europejskim.  Poniżej zamieszczamy pytania konkursowe. Drodzy internauci i blogerzy, fani UE sprawdzajcie swoją wiedzę.

2 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | Komentarzy: 3 »

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNEGO MIKOŁAJKI Z „ODĄ DO RADOŚCI”

Cel  konkursu:

Głównym celem konkursu jest popularyzacja symboliki uninej oraz prezydencji Polski  w Uni

Europejskiej. Poznanie hymnu zjednoczonej Europy, autora słów i twórcy muzyki. Realizacje zadań wynikających z udziału w projekcie „Młodzi Aktywiści Prezydencji”.

Konkurs odbędzie się 6.12.2011r o godzinie 12:30 w świetlicy szkolnej. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • Śpiew solowy.
 • Duet.
 • Śpiew grupowy (grupa liczy od 3 do 5).

Wykonanie może odbywać się  przy dowolnym akompaniamencie w zależności od sposobu
interpretacji wykonawcy(ów). W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia. Podczas występu oceniane będzie:

 • Wrażenie estetyczne uczestnika(ów).
 • Znajomość słów „Oda do radości”.
 • Sposób wykonania.
 • Akompaniament.

Każdy z jurorów będzie mógł przydzielić od jednego do pięciu mikołajków. Osoba, duet lub grupa, która zdobędzie najwięcej Mikołajków wygrywa lub zdobywa wyróżnienie.
Nagrody:

 • I miejsce nagroda rzeczowa (niespodzianka), dyplom, 20 pkt z zachowania, ocena cząstkowa celująca z geografii lub wos-u.
 • Wyróżnienie: Dyplom, 20 pkt z zachowania, ocena cząstkowa z geografii lub wos-u.

Zgłoszeń dokonujemy do przedstawicieli grupy projektowej pt „Wokół Symboli Uni Europejskiej” (Stalmach Joanna, Stalmach Katarzyna, Kuligowska Ewelina, Borzymek Joanna, Soliwoda Przemysław lub nauczyciela opiekuna –Bożeny Pikory, do 25 listopada 2011). Sponsorami nagród jest Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców Szkoły.

Organizatorzy

2 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | Brak komentarzy »

Start Projektu!

Pierwszym przedsięwzięciem jakiego podjeliśmy się wnaszym projekcie było utworzenie wystawy w Zespole Szkół im. Mari Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, pt. „Parlament Unii Europejskiej”. Uczniowie mogli zapoznać się z nim na wystawie przy wejściu do szkoły. W wykonanych samodzielnie plakatach umieściliśmy treści dotyczące składu i organizacji Unii oraz mapy będące prezentacją państw UE. Poza tym przedstawiliśmy polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo naszą wystawe wzbogacły flagii Polski oraz Unii Europejskiej.

2 grudnia 2011 autor: pryzmat10 | 1 komentarz »
css.php