Monthly Archives: Marzec 2015

Cele i plan działania

Przed przystąpieniem do pracy w ramach spróbujcie w zespole odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego będziemy się zajmować właśnie takim projektem? Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto skorzysta na jego zrealizowaniu? W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy do pracy? Kto jest odpowiedzialny za realizację? W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać czytaj dalej »

Ćwiczenie: Wspólnie o nowym życiu dworca PKP

W czasie ćwiczenia uczniowie będą zastanawiali się, w jaki sposób zagospodarować dworzec PKP, który otrzymała gmina, tak aby nowe przeznaczenie obiektu jak najlepiej odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Uczniowie będą pracować w grupach i prezentować efekty swojej pracy. Cel: uświadomienie, że należy myśleć o potrzebach innych ludzi Cel sformułowany w języku ucznia: dowiesz się, że kiedy czytaj dalej »

Jak razem wpaść na świetny pomysł? – Burza mózgów!

CZYM CHCECIE SIĘ ZAJMOWAĆ – BURZA MÓZGÓW Zaproponuj uczniom burzę mózgów. Zadaj im pytania: Czym chcą się zajmować w ramach projektu? Co ich interesuje? Odpowiedzi wpisuj w schemat narysowany na tablicy lub flipcharcie. Następnie poproś, by każdy uczeń postawił kropkę przy temacie, którym chciałby się zajmować. Zsumuj liczbę kropek przy poszczególnych pomysłach. Zapisz trzy najpopularniejsze czytaj dalej »

Wybór tematu projektu edukacyjnego

Uczniowie zastanawiają się nad wyborem tematu projektu, możliwych wątkach, sojusznikach, ostatnio ważnych tematach w okolicy. Formułują konkretne propozycje, które nauczyciel (w razie konieczności) pomaga dookreślić. Do podjęcia decyzji o temacie projektu można wykorzystać rożne sposoby: nauczyciel opracowuje listę tematów i przedstawia ją uczniom, a oni wybierają z niej zagadnienie, nad którym chcieliby pracować; w klasie czytaj dalej »

Ćwiczenie: Nadzieje z Sierpnia ’80 żyją. A my mamy moralny obowiązek pielęgnować je w sobie […]. Ks. Jerzy Popiełuszko

Ćwiczenie przygotuje uczniów do poznania historii lokalnej i atmosfery Sierpnia 1980 r., a także może być wprowadzeniem do przeprowadzenia projektu edukacyjnego. Cele: kształcenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym kształcenie umiejętności udzielania oceny koleżeńskiej w formie krótkiej informacji zwrotnej przygotowanie uczniów do zbierania materiałów i rozwijania zainteresowań historią najnowszą związaną z wydarzeniami z 1980 r.

css.php