Cele i plan działania

Przed przystąpieniem do pracy w ramach spróbujcie w zespole odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dlaczego będziemy się zajmować właśnie takim projektem?
  • Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto skorzysta na jego zrealizowaniu?
  • W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy do pracy?
  • Kto jest odpowiedzialny za realizację?
  • W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać rezultatów?
  • Kto może nam pomóc?
  • Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione?
  • Jakie są ewentualne koszty realizacji?

Następnie pomóżcie uczniom określić cele, które wyznaczą kierunki i sposoby działania poszczególnych zespołów. Odpowiedzcie na pytania: czego chcemy się dowiedzieć? (cele poznawcze) oraz co chcemy osiągnąć? (cele praktyczne).

Uczniowie powinni zaplanować działania zgodnie ze celami swojego projektu. Podczas planowania uczniowie powinni określić osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, a także formę i termin prezentacji końcowej. Dla każdego działania/zadania warto określić czas i zasoby potrzebne do jego realizacji.

Metoda WBS

Przy ustalaniu konkretnych zadań można skorzystać z metody zwanej WBS (ang. Work Breakdown Stucture – hierarchia struktury zadań), ułatwiającej precyzyjne rozbicie projektu na poszczególne działania i zadania.

Kolejne kroki tej metody to szereg pytań i odpowiedzi, które prowadzą do odpowiedzi tak szczegółowej, że nie da się już jej rozbić na komponenty (pytanie „Co musi zostać zrobione, aby osiągnąć A?” gdzie A to cel projektu – odpowiedź  „Aby osiągnąć A musi być zrobione B”; pytanie „Co musi być zrobione, aby osiągnąć B?” – odpowiedź „Aby osiągnąć B musi być zrobione C” itd.).

Kroki te należy powtórzyć dla każdego sformułowanego celu. Dla każdego zadania podstawowego, czyli takiego, którego nie można już podzielić na mniejsze, musimy określić czas realizacji i zasoby, jakie będą potrzebne do jego wykonania.

Metoda WBS ułatwia nie tylko precyzyjne określenie zadań podstawowych, pozwala także zdefiniować własne zasoby i określić potrzeby dotyczące np. źródeł informacji czy koniecznych sojuszników.

 

Metody motywujące i aktywizujące uczniów

 

Runda bez przymusu

 Opis: Zwrócenie się do każdego ucznia po kolei z prośbą o zabranie głosu lub powiedzenie: Pasuję.

Cel: Umożliwienie każdemu uczniowi wypowiedzenia się oraz stworzenia sytuacji, w której uczeń odpowiedzialnie decyduje o sobie. Metoda sprzyja skupieniu uwagi uczniów na tym, co mówią inni.

Metodę można stosować do całego zespołu lub jego części. Umożliwia uczniom poznanie różnorodnych opinii. Można z niej korzystać wtedy, gdy mamy różne zdania na ten sam temat lub gdy część osób nie zabiera głosu.

 

Zadania w grupach, zmiana grup

 Opis: Uczniowie zastanawiają się nad problemem w małych grupach zadaniowych, a potem zmieniają grupy i wymieniają się pomysłami zanotowanymi w pierwszej grupie.

Cel: Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php