Monthly Archives: Kwiecień 2015

Publiczna prezentacja projektu

Publiczna prezentacja daje uczniom szansę pokazania innym, co zrobili, czego się nauczyli i co potrafią. Część prezentacji może polegać zatem na przedstawieniu doświadczeń, zgromadzonej wiedzy czy umiejętności.  Częścią prezentacji może być także publikacja „w sieci”, gdzie zamieszczone zostaną efekty pracy uczniów (np. w formie prezentacji multimedialnych, tekstów, galerii zdjęć, stron internetowych projektu). Popularne są również czytaj dalej »

Inspiracja – projekt po lekcjach

W jaki sposób przekazać uczniom wiedzę na temat prowadzenia projektów społecznych? Nie jest to proste – dużą trudność stanowi brak praktycznych doświadczeń, które trudno przekazać w szkolnej klasie.  Umiejętność projektowe są jednak uczniom potrzebne – nie tylko przy realizacji gimnazjalnych projektów, ale przede wszystkim dlatego, że rozwijają samodzielność i motywują do działania, mogąc w ten czytaj dalej »

Jak i komu pomagać? – ćwiczenie

Proponujemy  kolejne ćwiczenie związane z kształtowaniem postaw prospołecznych i obywatelskich wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych.  Uczniowie decydują, jak i komu może pomóc konkretna osoba i analizują poszczególne odpowiedzi na pytania o to, w jakich działaniach wyraża się solidarność. Których sfer naszego życia dotyczy? Jak doświadczamy jej w codziennych sytuacjach?  

Działanie

Uczniowie samodzielnie wykonują kolejne zadania określone w harmonogramie, pracując w małych podgrupach zadaniowych, parach lub indywidualnie. Na bieżąco prowadzą dokumentację swojego projektu. Dokumentację stanowić mogą: karta projektu, karty działań i zadań, zdjęcia, filmy, rysunki, omówienia lektur czy spotkań z ekspertami, przedmioty i materiały związane z tematem projektu, notatki z konsultacji z nauczycielami, refleksje z bieżącej czytaj dalej »

css.php