Działanie

Uczniowie samodzielnie wykonują kolejne zadania określone w harmonogramie, pracując w małych podgrupach zadaniowych, parach lub indywidualnie. Na bieżąco prowadzą dokumentację swojego projektu. Dokumentację stanowić mogą: karta projektu, karty działań i zadań, zdjęcia, filmy, rysunki, omówienia lektur czy spotkań z ekspertami, przedmioty i materiały związane z tematem projektu, notatki z konsultacji z nauczycielami, refleksje z bieżącej oceny realizacji projektu, wnioski z podsumowania. Spotykają się też w całym zespole projektowym, by na bieżąco śledzić postępy swoich prac i rozwiązywać pojawiające się trudności.

Uczniowie utrzymują stały kontakt z nauczycielem – w formie zespołowych konsultacji (gdy to możliwe – np. przez Internet). W ich trakcie nauczyciel udziela uczniom wsparcia i informacji pomagających wykonywać projekt; motywuje do działania. Sprawdza, jak udało im się zrealizować zaplanowane zadania i pomaga radzić sobie z napotkanymi trudnościami. Zachęca do samooceny, proponując, by zastanowili się: co i jak zrobili do tej pory? co stanowiło dla nich trudność i jak ją pokonywali? czego się nauczyli?

Print

Szukanie sojuszników

Poproś uczniów, by zastanowili się, kto może pomóc im w realizacji projektu i jakiego wsparcia mogą oczekiwać od tych instytucji lub osób. Poproś, by poszukali ich wewnątrz szkoły i w społeczności lokalnej. Burza mózgów jest dobrym pomysłem na przeprowadzenie tego procesu. Uczniowie, pracując wspólnie do każdego potencjalnego sojusznika dopisują, w jaki sposób dana osoba lub instytucja mogłaby im pomóc.

Na koniec niech wspólnie zdecydują, do których miejsc i osób chcieliby się udać.  Warto wyznaczyć osoby odpowiedzialne za każdego sojusznika, a współpracę z nimi dopisać do harmonogramu w karcie projektu.

 

Metody motywujące i aktywizujące uczniów

 

PrintZapytaj kolegę

 Opis: Uczniowie, którzy potrzebują pomocy, najpierw proszą o nią kolegę lub koleżankę.

Cel: Wzmocnienie poczucia wzajemnego wspierania się uczniów oraz oszczędzanie czasu i energii nauczyciela.

Gdy uczeń prosi o wskazówki  warto powiedzieć: Zapytaj kolegę.  Metoda ta pomaga budować wśród uczniów atmosferę wzajemnego szacunku i cenienia siebie nawzajem, przez co zespół staje się zdrową, związaną ze sobą społecznością. Uświadamia uczniom, że każdy w zespole może być kolegą lub koleżanką, jeśli tylko jest właśnie w taki sposób postrzegany. Metodę tę można wykorzystać wprowadzając uczniów w tematykę projektu. Nauczyciel może się też umówić z uczniami, że zanim zwrócą się o pomoc do niego podczas konsultacji w trakcie realizacji zaplanowanych działań  – etap III, najpierw zapytają dwie inne osoby.

 


PrintBudowanie ducha grupy

 Opis: Nauczyciel wygłasza komentarze, które mają na celu wzbudzenie we wszystkich uczniach poczucia własnej wartości, aktywności, inteligentnej samodzielności, chęci do współdziałania w grupie oraz świadomej, otwartej, poszukującej postawy. Są to komunikaty: Doceniam to, Podoba mi się, Jestem z tobą, Rozumiem, co czujesz, Ja też czasami mam kłopoty, Cieszę się kiedy…, Dziękuję ci za…, Podziwiam cię za… itp.

Cel: Pobudzenie wzrostu aktywności, samodzielności, integracji i świadomości grupy.

Metoda ta może być przydatna przede wszystkim podczas monitorowania projektu  oraz podczas udzielanych konsultacji (krok 3. – realizacja zaplanowanych działań).

 


PrintCo nowego, co dobrego…

 Opis: Zachęcenie uczniów by podzielili się z innymi tym, co nowego lub dobrego zdarzyło się w ich życiu.

Cel: Skupienie uwagi uczniów i stworzenie w zespole dobrej atmosfery. Metoda ta buduję atmosferę bezpieczeństwa, a ponadto pomaga w skupieniu uwagi uczniów i uczy ich wzajemnego słuchania.

 


PrintKarty myślę/czuję

 Opis: Uczniowie anonimowo zapisują osobiste przemyślenia i odczucia, których doznali w danym momencie.

Cel: Rozwijanie samoświadomości oraz tworzenie pełnej szacunku więzi we wzajemnych relacjach.

Metodę tę mogą stosować sami uczniowie podczas spotkań zespołu na wszystkich etapach realizacji projektu. Przydatna jest podczas sytuacji konfliktowych, gdy pojawiają się trudności związane z wywiązywaniem się z obowiązków i powierzonych ról.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php