Inspiracje projektowe – Superłabędziak

Jak zostać mistrzem? Praca nad samym sobą. W poszukiwaniu SUPERŁABĘDZIAKA.

Bożena Pieczko

Jestem nauczycielką wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, który znajduje się w dużej gliwickiej dzielnicy – Łabędy. Projekt, którego jestem autorką, ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu drogi, poszukiwaniu pomysłu na życie i odpowiedzi na powtarzające się pytania: Czy warto? Jak można dokonać zmiany?  Czy potrafię nad sobą pracować i czy jest ktoś, kto może być dla mnie prawdziwym wzorcem?

Łabędy zamieszkuje około 16.000 osób, z których wyłaniają się postaci  wyjątkowo aktywne i znaczące w środowisku lokalnym. Postanowiłam wykorzystać bogactwo tej dzielnicy i zaproponowałam młodzieży projekt, którego celem  jest poszukiwanie pozytywnych wzorców w najbliższej społeczności. Po wstępnych przygotowaniach grupa rozpoczyna poszukiwania osoby, która cieszy się autorytetem i jest wzorem do naśladowania. Takiej, która osiągnęła umiejętności w danej dziedzinie, dzięki czemu posiada pozycję wyróżniającą ją spośród ogółu.
W poszukiwaniach pomaga nam ankieta przeprowadzana wśród uczniów szkoły. Istotą jest zadanie podstawowego pytania – czy jest w Łabędach osoba publiczna, która cieszy się zaufaniem i szacunkiem mieszkańców? Spośród wszystkich propozycji wspólnie wybieramy kandydaturę, która spełnia założenia projektu. Kolejnym ważnym warunkiem jego przeprowadzenia jest uzyskanie zgody osoby, która została wytypowana do miana SUPERŁABĘDZIAKA. Zgoda jest równoznaczna z zapewnieniem młodzieży możliwości obserwacji pracy, uczestnictwa w codziennych  zajęciach, udzieleniem wywiadu itp. Po zrealizowaniu wyżej wymienionych zadań młodzież zaopatrzona w dyktafon, kamerę, aparat fotograficzny i podstawowe przybory szkolne, rozpoczyna badania. W pracy stosujemy różnorodne metody badawcze.  Materiały pozyskane są efektem  badań, w tym zapisu relacji rozmów, które wiernie oddają istotę wypowiedzi i jej sens. Bardzo chętnie korzystamy  z obserwacji badawczej. Wykorzystujemy również źródła zastane, historyczne oraz współczesne i prywatne. Realizacja projektu trwa około trzech miesięcy. Wszelkie spotkania dokumentujemy na taśmie filmowej bądź dyktafonie. Zebrane materiały są opracowywane i przedstawiane w czasie szkolnej gali projektów edukacyjnych, najczęściej w postaci filmu oraz werbalnej prezentacji badań. Tradycją stało się również przeprowadzenie wywiadu „na żywo” i wręczenie statuetki SUPERŁABĘDZIAKA /wykonanej przez uczniów naszej szkoły/.

W ZSO nr 2 odbyły się już cztery edycje projektu Jak zostać mistrzem, praca nad samym sobą. Projekt przynosi bardzo konkretne efekty. Dla uczniów stanowi źródło wiedzy o przedsiębiorczości oraz szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, pomaga rozwinąć kompetencje społeczne. Natomiast w szkole zauważyliśmy  pobudzenie aktywności uczniów zwłaszcza w obrębie osób pracujących przy projekcie, choć ten zyskał już swoich zwolenników i budzi ciekawość całej społeczności szkolnej i lokalnej. SUPERŁABĘDZIAK jest również elementem   promocji  działań szkoły w środowisku lokalnym.

Projekt upowszechnia godne naśladowania wzorce w społeczeństwie lokalnym i w szkole. Ukazuje, że  praca nad samym sobą to konieczność, a potrzeba osiągania musi być połączona ze skupieniem i cierpliwością, wyznaczeniem celu, determinacją i pewnością o słuszności własnych decyzji, nawet wtedy, jeśli przewidujemy długi termin realizacji naszych planów.

W czasie pierwszej edycji projektu pracowaliśmy z Panią Krystyną Sową – radną, wieloletnim pedagogiem i społecznikiem. Dzięki temu młodzież uczestniczyła w sesji Rady Miejskiej i w posiedzeniu komisji mieszkaniowej oraz spędziła wspólnie z Panią Radną i Strażą Miejską  dzień w terenie.

W drugiej edycji projektu SUPERŁABĘDZIAKIEM został Kacper Szczurowski – judoka, który jako jedyny Polak z całej reprezentacji zdobył złoty medal w Pucharze Świata w Gyor na Węgrzech. Może się on również poszczycić Pucharem Polski Młodzików oraz wygraną Akademickich Mistrzostw Polski juniorów. Niezwykła osobowość Kacpra i siła woli pokazuje, że można wybić się na sportowe wyżyny dzięki systematycznej pracy. Młodzież obserwowała jego treningi, rozmawiała z nim o idei judo oraz cechach charakteru, które powinien posiadać judoka.

SUPERŁABĘDZIAK trzeciej edycji projektu, Pani Anna Stelmach – lekarz pediatra – jest tak mocno utożsamiana z Łabędami, że przedszkolaki  pytane, kim chciałyby być w przyszłości? – odpowiadają: „Panią Stelmach”. Pani Anna pokazała młodzieży fascynujący wymiar zawodu lekarza, w którym oprócz wielkiej wiedzy liczy się ciepło, otwartość,  szczerość, pracowitość i jak sama mówi – „uczciwość”, która jest najważniejsza.

W czwartej edycji projektu pracowaliśmy z Panem Jakubem Lubiną – prezesem Towarzystwa Kulturalnego FUGA. Jakub Lubina jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej ALL IMPROVVISO, właścicielem wyjątkowo klimatycznego miejsca w Łabędach – restauracji SIEDLISKO. W 2012 roku został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Realizujące projekt uczennice uczestniczyły w koncertach i spotkaniach z aktywności obywatelskiej przeprowadzonych przez animatorki z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w siedzibie Towarzystwa Kulturalnego Fuga znajdującego się w restauracji SIEDLISKO.

Warto zauważyć rozległość zagadnień, z jakim przychodzi się zetknąć młodzieży. W projekcie pierwszym przeszliśmy swoistą lekcję o samorządzie terytorialnym, natomiast propozycja druga otworzyła przed młodzieżą świat aktywności sportowej, jako sposobu na zapełnienie wolnego czasu
i wewnętrzny rozwój. Trzeci projekt realizowany w środowisku medycznym wyczula na potrzeby innych i uczy empatii oraz wskazuje, jak edukacja może kształtować człowieka i postrzeganie rzeczywistości. Natomiast  czwarta edycja projektu to lekcja przedsiębiorczości połączona z wiedzą na temat organizacji pozarządowej i prowadzenia działalności kulturalnej.

W każdym wydaniu  szukamy osób z naszej społeczności lokalnej wyróżniających się sumiennością, pracowitością i pomysłowością. Uczniowie powoli dostrzegają, że w umasowionym świecie życie społeczności kształtują osoby, których wcześniej nie zauważali lub funkcjonowanie ich postrzegali jako oczywistość. Projekt stanowi również próbę wskazania młodzieży, że analiza potencjału społecznego może stać się siłą napędową rozwoju  i może przyczynić się do ponownego rozkwitu zanikających zawodów oraz odkrycia własnych umiejętności, zainteresowań, które pozwolą dobrze zaplanować własną karierę w powiązaniu z miejscem, z którego pochodzą /dzielnic przemysłowych na obszarach miejskich/.

Realizacja projektu to nic innego jak budowanie mostu porozumienia między pokoleniami i chodzi tu nie tylko o spotkanie z bohaterami, wyznaczanie wzorców ale również o kształtowanie postrzegania młodzieży przez odbiorców przedsięwzięcia. Efektem podejmowanych przez nas działań jest zwracanie uwagi społeczności lokalnej na aktywnych ludzi i pobudzanie wszystkich mieszkańców Łabęd do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest również sposobem na integrację społeczności lokalnej tym bardziej, że przy szkole jest centrum kulturalne, w którym promujemy własne działania /np. w czasie spotkań seniorów, rady osiedla i zaproszonych gości/.  Takie praktyki przyczyniają się do wzrostu  poczucia przynależności do społeczności oraz  umożliwiają wzajemne poznawanie się różnych osób i instytucji.

Superłabędziakiem może zostać każdy, kto własną postawą, pracą, niezłomnością i dążeniem do celu stanowi wzorzec zachowania, autorytet i przykład godny naśladowania. Przed nami kolejne edycje. Czas pokaże, kogo młodzież uzna za szczególną postać w swojej dzielnicy.

Wszystkich zainteresowanych  moim projektem uczulam na to, by sprawdzić wcześniej kandydatury zgłaszane przez młodzież. Musimy wiedzieć, kogo młodzi ludzie będą promować jako wzorzec do naśladowania. W tej sytuacji opiekun musi pełnić rolę mentora wskazującego normy i odpowiednie standardy. Jednocześnie  proponuję, aby uzyskać pełną akceptację dyrektora szkoły odnośnie działań związanych z projektem ponieważ wsparcie na każdym etapie jest warunkiem jego powodzenia i odpowiedniego rozreklamowania w społeczności lokalnej. Warto również zaprosić do współpracy nauczycieli, których pomoc może okazać się bezcenna na przykład  przy montażu materiału.   Projekt jest dość mobilny, dlatego należy uzyskać akceptację rodziców na udział dziecka w jego realizacji. Jednocześnie radzę, żeby po szkolnej prezentacji projektu opublikować film na stronie szkoły (http://zso2.info/?page_id=1737), a wiadomość o wynikach projektu przesłać do lokalnej prasy oraz rady osiedla.

YouTube Preview Image

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php