Zespół w projekcie

Wskazówki, jak motywować grupę do działania w projekcie:

 • Doceniaj: nie oszczędzaj na pochwale zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Podkreślaj każdy osiągnięty przez uczniów i uczennice sukces. Doceniaj wszystkich, którzy pracują w projekcie.

 • Promuj osiągnięcia: zainteresuj dyrekcję i rodziców tym, co robi zespół. Możesz też opisać osiągnięcia grupy w gazetce szkolnej lub na stronie internetowej szkoły.

 • Sprecyzuj cele: pamiętaj, aby Twój zespół zawsze rozumiał cel danego działania i był co do niego zgodny.

 • Zarażaj optymizmem: dziel się z zespołem swoim entuzjazmem i energią. Unikaj stwierdzeń ,,nie uda się” czy ,, nie dacie rady”. Gdy widzisz, że jakiś pomysł jest trudny do zrealizowania, staraj się naprowadzić grupę na lepsze rozwiązanie.

 • Pozwól na błędy: nawet jeżeli pomysły uczniów czy uczennic są z góry skazane na niepowodzenie, ale bardzo chcą je realizować, pozwól im na to. Gdy pomysł się nie uda, młodzi ludzie będą w przyszłości ostrożniejsi. Ale będą wiedzieć, że Ty będziesz im towarzyszyć zarówno w sukcesie jak i niepowodzeniu.

 • Unikaj rutyny: wyznaczaj zadania, które nie będą ciągle się powtarzać, a pozwolą spojrzeć na dany problem z innej, nowej perspektywy i mogą obudzić np. pasję do działania w konkretnym obszarze tematycznym.

 • Proponuj nowatorskie formy pracy: nawet jeśli zadania do wykonania są proste np. jeśli uczniowie i uczennice mają nauczyć się wiersza na pamięć, mogą nagrać swoją recytację, zgromadzić kilka rekwizytów, które mogą się przydać podczas prezentowania wiersza.

 • Rozwiązuj problemy na bieżąco: znajdź czas podczas spotkań projektowych, na twórcze rozwiązywanie problemu, który pojawił się podczas pracy nad projektem. Nawet zwyczajna burza mózgów, gdzie każdy może podzielić się swoim pomysłem i nie jest oceniany, rozbudza kreatywność i motywuje.

 • Rozmawiaj o obawach: wspólnie z zespołem szukaj pomysłów na radzenie sobie z trudnościami.

 • Utrzymuj kontakt: zadbaj o to, aby regularnie spotykać się z grupą. Spotkania, nawet te krótkie, są szansą na podjęcie decyzji, omówienie najnowszych ustaleń i rozwiązanie problemów.

 • Zadbaj o atmosferę spotkań, kiedy masz szansę na bezpośrednie zmotywowanie całej grupy. Możesz rozpocząć spotkanie od pytania, na które każdy odpowie, np. ,,Co dobrego przydarzyło Ci się w tym tygodniu?”. Takie ćwiczenie buduje atmosferę bezpieczeństwa w grupie, wzbudza zaufanie uczniów i uczennic do opiekuna/-ki i do zespołu oraz uczy wzajemnego słuchania. A Tobie pozwala się zorientować, co dzieje się w Twoim zespole.

Kilka ćwiczeń na motywację zespołu

ĆWICZENIE I

Proponujemy proste ćwiczenie, które pozwoli Ci zorientować się, jaki jest poziom motywacji w Twoim zespole i zobaczyć indywidualne potrzeby poszczególnych osób.

Co będzie potrzebne: tablica, kreda, kartki papieru, długopisy

Opis ćwiczenia: napisz na tablicy poniższe zdania i poproś członków i członkinie o to, aby samodzielnie dokończyli poniższe zdania:

 • Najbardziej w projekcie lubię…

 • W pracy nad projektem moje obawy budzi…

 • Za swój dotychczasowy sukces w pracy nad projektem uważam…

 • Największą radość w pracy nad projektem sprawia mi…

 • Moją motywację do pracy w projekcie zwiększa…

 • Moją motywację do pracy w projekcie zmniejsza…

Gdy uczniowie i uczennice dokończą zdania zaproponuj, aby przez chwilę w dobrowolnych parach podzielili się swoimi odpowiedziami. Zbierzcie się w kręgu i zaproś ich do podzielenia się zdaniami, niech zrobią to osoby chętne. Poświęć sporo czasu na zdanie dotyczące obaw najlepiej zapisując je na tablicy, wspólnie poszukajcie sposobów na ich rozwianie. Ty również możesz się przyłączyć do ćwiczenia. To świetna okazja do pokazania grupie pozytywnego nastawienia do realizacji projektu właśnie razem z nią!

 

Ćwiczenie II

Poprzednie ćwiczenie pozwalało popracować nad indywidualna motywacją. Teraz warto przyjrzeć się motywacji z perspektywy całej grupy. Proponujemy proste ćwiczenie na podwyższenie motywacji Twojego zespołu.

Co będzie potrzebne: duży arkusz papieru, kolorowe flamastry

Opis ćwiczenia: podczas spotkania z grupą zaproponuj dyskusję o tym, dlaczego realizowany przez nich projekt jest ciekawy. Na powieszonym arkuszu papieru poproś, aby każdy odrysował swoją dłoń i w niej napisał, co lubi w projekcie lub co uważa za dotychczasowy sukces. Następnie zaproponuj rozmowę w parach. Poproś, aby dwójkami zastanowili się, co jeszcze można dopisać na arkuszu. Na koniec podsumuj zebrane informacje. Tak powstały plakat powieś w widocznym miejscu. Na kolejnych spotkaniach Twoja grupa może dopisywać na plakacie kolejne sukcesy, co zwiększy jej motywację do dalszej pracy.

Ćwiczenie III

Celem tego ćwiczenia jest stworzenie przez twój zespół listy cech projektu, które czynią go wyjątkowym oraz zobaczenie przez uczniów i uczennice jakie kompetencje posiadają jako grupa. Zespołowe przyjrzenie się temu spowoduje, że zobaczą potencjał, który tkwi w zespole.

Co będzie potrzebne: duży arkusz papieru, kolorowe flamastry

Opis ćwiczenia: podczas spotkania z grupą zaproponuj dyskusję o tym, dlaczego realizowany przez nich projekt jest wyjątkowy oraz jakie kompetencje i umiejętności posiada grupa. Podziel zespół na dwie grupy. Następnie poproś jedną grupę o narysowanie wielkiego kwiatu, a drugą o narysowanie głowy człowieka. Grupa, która narysowała kwiat, wpisuje w jego środek pytanie ,,Co czyni nasz projekt wyjątkowym?”. Po czym zastanawia się nad możliwymi odpowiedziami na to pytanie, np. temat, miejsce, grupa docelowa, konkretne działanie. Każdą odpowiedź wpisuje w osobne płatki kwiatu. Druga grupa zastanawia się nad tym, jakie kompetencje posiada zespół projektowy. Swoje pomysły wpisują w narysowaną głowę, która jest ma wyrażać potencjał całej grupy, np. dobra energia podczas spotkań, konkretne umiejętności poszczególnych osób. Na koniec poproś przedstawiciela/-kę każdej grupy o podsumowanie zebranych informacji. Tak powstałe plakaty powieś w miejscu waszych spotkań. Na kolejnych spotkaniach Twoja grupa może dopisywać na plakacie kolejne elementy czyniące wasz projekt wyjątkowym, co zwiększa motywację do dalszej pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php