Planujemy projekt

CELE I PLAN DZIAŁAŃ
Przed przystąpieniem do pracy w ramach projektu zespół uczniów realizujących projekt powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Dlaczego będziemy się zajmować właśnie takim projektem?
 2. Co dobrego przyniesie jego realizacja? Kto skorzysta na jego zrealizowaniu?
 3. W jaki sposób będziemy pracować? Jak się zorganizujemy do pracy?
 4. Kto jest odpowiedzialny za realizację?
 5. W jakim czasie będzie realizowany i kiedy możemy się spodziewać rezultatów?
 6. Kto może nam pomóc?
 7. Jakie zewnętrzne warunki muszą być spełnione?
 8. Jakie są ewentualne koszty realizacji?

Następnie uczniowie – z  pomocą nauczyciela – określają cele, które wyznaczą kierunki i sposoby działania poszczególnych zespołów. Odpowiadają na pytania: czego chcemy się dowiedzieć? (cele poznawcze) oraz co chcemy osiągnąć? (cele praktyczne). Grupy projektowe planują swoje działania zgodnie z celami swojego projektu. Podczas planowania uczniowie powinni określić osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, a także formę i termin prezentacji końcowej. Dla każdego zadania warto określić czas i zasoby potrzebne do jego realizacji.

JAK ZAPLANOWAĆ PROJEKT? (Artykuł przygotowany przez Juliana Radziewicza)
Dobry plan to połowa sukcesu. Ułatwia pracę i mobilizuje do działania wszystkich członków grupy. W waszej pracy pamiętajcie o zasadzie „5P”. Prior Planning Prevents Poor Performance znaczy dosłownie „wczesne planowanie zapobiega złemu wykonaniu”. Dobrym pomysłem na skutecznie zaplanowanie
realizacji projektu jest tabela, do której powinniście wpisać:

 1. wszystkie (nawet najmniejsze) działania, które musicie wykonać, by zrealizować projekt
 2. imiona osób, które wykonają poszczególne zadania
 3. terminy wykonania poszczególnych działań.

Pamiętajcie, że im bardziej szczegółowo będzie wasz plan rozpisany, tym bardziej będzie dla was użyteczny. Przy planowaniu zakładajcie, że dane działanie zajmie wam 20% więcej czasu niż wydawałoby się – rzeczywistość niejednokrotnie potrafi płatać figle.

Wypisywanie działań składających się na wasz projekt możecie podzielić na dwa etapy – w pierwszej kolejności wypiszcie główne działania do zrealizowania (np. zbieranie informacji, tworzenie modelu, prezentacja projektu w czasie szkolnego festiwalu nauki). W drugiej kolejności każde z działań rozbijcie na poszczególne czynności. Przykładowo zbieranie informacji można podzielić na małe zadania: poszukiwanie informacji w internecie, zbieranie wycinków prasowych, spotkanie z ekspertem, opracowanie zebranych informacji i wyciągnięcie z nich wniosków. Wszystkie te dane wpiszcie do pierwszych kolumn
w tabeli planowania. Jeśli macie już listę wszystkich czynności, które trzeba wykonać, zastanówcie się, kiedy będziecie nad nimi pracować. Wyznaczcie początek i koniec dla każdej z nich. Pamiętajcie o logicznej konsekwencji poszczególnych elementów. W ostatniej fazie planowania powinniście dla każdej czynności wyznaczyć jedną osobę, która będzie ją wykonywała lub koordynowała jej wykonanie. Przy wyborze tych osób, weźcie pod uwagę to, co każdy lubi i umie robić. Po co to wszystko? Doświadczenie pokazuje, że jeśli założymy, że zrobimy coś jako grupa w najbliższym czasie, poszczególne osoby zakładają, że robi to inna osoba lub że można to zrobić później… i pojawiają się problemy. Nie obawiajcie się też zmieniać planu – często zachodzą takie okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Plan ma wam pomóc uporządkować i sprawniej wykonywać zadania, nie powinien być sztywnym, martwym dokumentem. Dzięki tego typu harmonogramowi możecie na bieżąco kontrolować poziom realizacji projektu – dobrze jest na kolejnych spotkaniach poświęconych projektowi wracać do harmonogramu i odznaczać wykonane zadania. żeby z planu można było korzystać w codziennej pracy, musi on być:

 1. realny (a więc możliwy do wykonania);
 2. konkretny (a więc będący spisem spraw do załatwienia, nie zaś ujęty w postać ogólnikowych haseł i sloganów);
 3. elastyczny (a więc możliwy do zmiany, ile razy jakieś okoliczności nas do tego skłonią);
 4. przejrzysty i czytelny (a więc zrozumiały dla każdego, bo służy każdemu w klasie, jest przez wszystkich realizowany i kontrolowany, jego wykonanie jest oceniane przez każdego, więc każdy powinien wiedzieć, o co chodzi, co było do zrobienia i w jakim celu).

METODA WBS
Przy ustalaniu konkretnych zadań można skorzystać z metody zwanej WBS (ang. Work Breakdown Stucture – hierarchia struktury zadań), ułatwiającej precyzyjne rozbicie projektu na poszczególne działania i zadania. Kolejne kroki tej metody to szereg pytań i odpowiedzi, które prowadzą do odpowiedzi tak szczegółowej, że nie da się już jej rozbić na komponenty (pytanie „Co musi zostać zrobione, aby osiągnąć A?” gdzie A to cel projektu – odpowiedź „Aby osiągnąć A musi być zrobione B”; pytanie „Co musi być zrobione, aby osiągnąć B?” – odpowiedź „Aby osiągnąć B musi być zrobione C” itd.). Kroki te należy powtórzyć dla każdego sformułowanego celu. Dla każdego zadania podstawowego, czyli takiego, którego nie można już podzielić na mniejsze, musimy określić czas realizacji i zasoby, jakie będą potrzebne do jego wykonania. Metoda WBS ułatwia nie tylko precyzyjne określenie zadań podstawowych, pozwala także zdefiniować własne zasoby i określić potrzeby dotyczące np. źródeł informacji czy koniecznych sojuszników.

METODY MOTYWUJĄCE I AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW
RUNDA BEZ PRZYMUSU
Opis: Zwrócenie się do każdego ucznia po kolei z prośbą o zabranie głosu lub powiedzenie: Pasuję.

Cel: Umożliwienie każdemu uczniowi wypowiedzenia się oraz stworzenia sytuacji, w której uczeŃ odpowiedzialnie decyduje
o sobie. Metoda sprzyja skupieniu uwagi uczniów na tym, co mówią inni.

Metodę można stosować do całego zespołu lub jego części. Umożliwia uczniom poznanie różnorodnych opinii.
Można z niej korzystać wtedy, gdy mamy różne zdania na ten sam temat lub gdy część osób nie zabiera głosu.

ZADANIA W GRUPACH, ZMIANA GRUP
Opis: Uczniowie zastanawiają się nad problemem w małych grupach zadaniowych, a potem zmieniają grupy i
wymieniają się pomysłami zanotowanymi w pierwszej grupie.

Cel: Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php