Współpraca w grupie – metody pracy

Poniżej prezentujemy opis kilku metod, które można wykorzystać pracując z uczniami na lekcjach wiedzy o społeczeństwie albo podczas realizacji projektu. 

Metoda Czytanie w parach

Opis:   Uczniowie na zmianę odczytują głośno zadany tekst.

Cel:      Ćwiczenie głośnego czytania.

Nauczyciel prosi uczniów, aby dobrali się w pary, a następnie głośno odczytywali fragmenty wskazanego tekstu. Kiedy ktoś będzie miał trudny dla niego tekst może poprosić drugą osobę o pomoc. Uczniowie sami decydują, ile ma wynosić fragment czytanego tekstu lub kiedy mają się zamienić rolami.

W przypadku wiedzy o społeczeństwie mogą to być np. teksty dotyczące konstytucji, czy też zagadnień ekonomicznych, czy nawet fragmenty artykułów prasowych dotyczące najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

Po zakończeniu czytania tekstu uczniowie mogą udzielić odpowiedzi na pytania:

 • Porozmawiajcie na temat przeczytanego tekstu i odpowiedzcie na pytanie: Jakie jest wasze zdanie na ten temat?/Czy zgadzacie się ze zdaniem autora?
 • Napiszcie w zeszycie dwa, trzy zdania podsumowujące przeczytany tekst.
 • Który fragment tekstu waszym zdaniem był najważniejszy? Porozmawiajcie o tym w grupie, a następnie zapiszcie cytat w zeszycie. Podajcie przynajmniej jeden argument, dlaczego wybraliście ten, a nie inny fragment.

Uwaga! Mimo, że metoda ta jest często stosowana w szkole podstawowej, to jednak w gimnazjum można ją zastosować szczególnie w przypadku tych źródeł, które uznamy za szczególnie ważne w nauczanym przedmiocie.

 

Metoda Zadania w grupach, zmiana grup

Opis:   Uczniowie najpierw zastanawiają się nad problemem w małych grupach, a następnie zmieniają grupy.

Cel:      Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania uczniów podczas lekcji.

Metoda składa się z dwóch etapów.

Etap 1

Nauczyciel przydziela uczniom zadania (uczniowie pracują w parach lub małych grupach):

 • Wypiszcie te funkcje rodziny, które waszym zdaniem są najważniejsze.
 • Wymieńcie trzy sposoby rozwiązania konkretnego problemu.
 • Zapiszcie funkcje grup społecznych, które waszym zdaniem są najważniejsze.
 • Wymienić cztery sposoby działań, które będą świadczyć o tym, że gimnazjalista jest patriotą.
 • Wymieńcie waszym zdaniem najważniejsze wydarzenie ostatniego tygodnia.
 • Wymieńcie trzy najważniejsze inwestycje w naszej gminie, które były w ciągu ostatnich 10 lat.
 • Podajcie cztery kompetencje Rady Ministrów, które waszym zdaniem mają wpływ na tworzeni prawa w Polsce.

Następnie prowadzący wyznacza czas na rozwiązanie zadania, przy czym nauczyciel powinien pamiętać, że krótszy czas mobilizuje do natychmiastowego przystąpienia do pracy. Ponadto zadaniem nauczyciela jest uprzedzenie uczniów, że po wyznaczonym czasie będą musieli utworzyć nowe grupy i im zaprezentować to co wypracowali w pierwszym zespole. Dlatego ważne jest aby przygotowali notatki.

Etap 2

Po zakończeniu pracy w grupach uczniowie zmieniają zespoły i dzielą się refleksjami, które wypracowali w pierwszym etapie pracy. Przy czym aby utrzymać zaangażowanie uczniów, warto zachować szybkie tempo pracy, nie oznacza to jednak pomijania potrzeb uczniów i komfortu pracy.

W podsumowaniu pracy nauczyciel może przeprowadzić dyskusję lub zebrać refleksje stosują rundkę bez przymusu.

Uwaga! W przypadku ważnych tematów można zastosować więcej etapów niż dwa. Ponadto każda z grup lub par może dyskutować na inny temat związany np. z ogólnym problemem.

 

Metoda Różne warianty – prezentacje

Opis:   Uczniowie w małych grupach szukają różnych rozwiązań problemu, a następnie na plakacie przedstawiają alternatywy poszczególnych wariantów i ich skutki. Na koniec wybierają jedno ich zdaniem najlepsze rozwiązanie.

Cel:      Uczenie poszukiwania różnych rozwiązań danego problemu.

Nauczyciel stawia otwarte pytanie, na które można udzielić różnych odpowiedzi:

 • Jak możemy zmobilizować uczniów naszej szkoły do zaangażowania się w pracę samorządu uczniowskiego?
 • W jaki sposób zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy kolegów?
 • W jaki sposób przeciwstawić się przejawom nietolerancji?
 • Jak można przeciwstawić się przekraczaniu prędkości przez kierowców na drodze obok naszej szkoły?
 • Jak można przekonać Polaków do udziału w wyborach?
 • Jakie działania władz lokalnych mogą wpłynąć na aktywność młodych ludzi na rzecz pracy w wolontariacie?

Na specjalnie przygotowanej planszy, która składa się z czterech elementów, nauczyciel wyjaśnia sposób rozwiązania zadani. I tak:

 • u góry – jasne przedstawienie problemu swoimi słowami,
 • po lewej stronie – tyle racjonalnych możliwości rozwiązania problemu, ile uda się uczniom sformułować zarówno na podstawie własnych przemyśleń, lektur, rozmów z kolegami; przy czym takich rozwiązań ma być minimum trzy,
 • po prawej stronie, obok każdej możliwości jej zalety i wady; zadaniem uczniów jest na tym etapie prześledzenie nawet skutków dalekosiężnych,
 • u dołu planszy – ogólny wniosek, czyli które rozwiązanie uważają za najlepsze.

Przygotowane przez uczniów plansze są podpisane ich imionami i nazwiskami. Nauczyciel wywiesza je w widocznym miejscu sali lekcyjnej, w taki sposób aby każdy mógł zapoznać się z pomysłami innych osób.

Po zapoznaniu się z poszczególnymi planszami nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 • Czy dzięki temu ćwiczeniu „wpadli” na nowe pomysły?
 • Czy ktoś zmienił zdanie na dany temat?
 • Jakie jest najlepsze rozwiązanie danego problemu?
 • Czego nauczyło was ćwiczenie?
 • Czy można je zastosować kiedy staniemy przed jakimś trudnym problemem w życiu?

Materiał został przygotowany na podstawie książki M. Harmin „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”, Wydawnictwo Civitas, Warszawa 2005.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php