Tworzymy słowniczek pojęć

Czasami, gdy rozpoczynamy pracę nad nowym projektem, trudno nam połapać się w terminach, na które natrafiamy, kiedy szukamy informacji na interesujący nas temat. Ciekawym ćwiczeniem, które może pomóc uczniom uporządkować swoją wiedzę na temat ważnych pojęć, jest tworzenie uczniowskiego słowniczka. Przykład takiego słowniczka, opracowany na potrzeby projektu CEO Rozmawiajmy o uchodźcach:

Cudzoziemiec/cudzoziemka – każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Imigrant/imigrantka – cudzoziemiec w Polsce.

Imigracja to przybycie do kraju w celu osiedlenia się lub długotrwałego pobytu.

Emigrant/emigrantka – Polak lub Polka za granicą.

Emigracja to opuszczenie kraju w celu osiedlenia się lub długotrwałego pobytu w innym kraju.

Uchodźca/uchodźczyni – osoby, którym przyznano status uchodźcy. We wszystkich krajach, które podpisały Konwencję Genewską (międzynarodowy dokument ONZ z 1951 roku), w tym także w Polsce, przyznaje się status uchodźcy. Może go otrzymać: „osoba, która opuściła swój kraj pochodzenia, ponieważ odczuwa uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych, przynależności do określonej grupy społecznej” (wg Konwencji Genewskiej). Uchodźca otrzymuje Genewski Dokument Podróży, który zastępuje paszport kraju pochodzenia.

Azylant/azylantka – potocznie: osoba posiadająca status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, albo też starająca się o udzielenie tego statusu lub ochrony.

Ochrona uzupełniająca – międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko doznania poważnej krzywdy. W szczególności wiąże się z powszechnym stosowaniem przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

Tworzenie słowniczka można zacząć od klasowej burzy mózgów, podczas której wybierzecie wspólnie 10 pojęć związanych z waszym projektem, które trzeba wytłumaczyć. Można też zaproponować uczniom pracę w parach: jedna osoba wymyśla pojęcie, a druga stara się jak najlepiej je wytłumaczyć w oparciu o swoją wiedzę. Potem wspólnie mogą poszukać informacji na ten temat, np. w książkach albo Internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php