Solidarność na Rok Miłosierdzia – propozycje lekcji religii (i nie tylko)

Z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia co miesiąc proponowane są nowe papieskie intencje modlitewne. Tak jak w całym nauczaniu Franciszka, ogromną rolę odgrywają w nich idee solidarności, odpowiedzialności za drugiego człowieka i troski o dobro wspólne. Są one przedstawione w atrakcyjny sposób w formie filmików umieszczanych w Internecie i tłumaczonych na różne języki. Dotychczasowe intencje dotyczyły: dialogu między religiami, ochrony środowiska naturalnego, dobra rodzin, wsparcia drobnych rolników i równości płci. Poniżej prezentujemy kilka propozycji wykorzystania filmików z intencjami w pracy wychowawczej z uczniami (w trakcie lekcji religii, ale też wiedzy o społeczeństwie, na godzinie wychowawczej czy w ramach zajęć artystycznych).

Propozycja nr 1

Etap edukacyjny: III i IV

Czas trwania: jedna godzina lekcyjna

Metody pracy: praca z tekstem, mapy myśli

Obejrzyjcie wspólnie z uczniami film papieża Franciszka o dialogu między religiami. Zapytaj uczniów, jak rozumieją przesłanie filmu. Dlaczego według papieża dialog między religiami jest ważny? Przedstawiciele jakich religii pojawiają się w filmie? Po czym ich poznajemy?

Następnie podziel uczniów na grupy. Każdej z nich rozdaj materiał informacyjny o jednej z wielkich religii (chrześcijaństwo: katolicyzm, protestantyzm, prawosławie; islam; judaizm; buddyzm. Można też dodać inne religie). Informacje mogą pochodzić z encyklopedii albo z innego wiarygodnego źródła. Można wykorzystać materiały przygotowane w ramach programu CEO Cztery strony Warszawy. Poproś ich, aby przeczytali uważnie materiały i na jego podstawie przygotowali mapę myśli, w której zawrą wszystkie najważniejsze informacje o danej religii. Mogą uzupełnić mapę myśli swoimi własnymi skojarzeniami.

Po zakończeniu pracy w grupach poproś każdą z nich, aby przygotowaną przez siebie mapę myśli zaprezentowała reszcie klasy. Zapytaj uczniów, dlaczego wybrali takie, a nie inne skojarzenia. Które wydają im się najważniejsze? Czy natrafili na jakieś trudności? Następnie powieście wszystkie mapy myśli w widocznym miejscu w klasie i wspólnie zastanówcie się, z czego wynikają różnice między różnymi religiami/wyznaniami i w jaki sposób możemy dbać o dialog między religiami. Na zakończenie ćwiczenia zapytaj uczniów, czy po zapoznaniu się z mapami myśli i dyskusji lepiej rozumieją film z przesłaniem papieża i czego nowego się dowiedzieli. Możecie zakończyć lekcję rundką bez przymusu, podczas który każdy chętny powie, co dla niego znaczy dialog między religiami.

Propozycja nr 2

Etap edukacyjny: II, III i IV

Czas trwania: jedna godzina lekcyjna

Metody pracy: przygotowanie plakatu

Obejrzyjcie wspólnie z uczniami wszystkie filmiki z intencjami papieskimi. Następnie poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie, że pracują w agencji reklamowej i ich zadaniem jest wypromowanie intencji modlitewnych, które proponuje papież. Podziel uczniów na grupy i każdej z nich przydziel jeden z tematów (dialog między religiami, ochrona środowiska naturalnego, dobro rodzin, wsparcie drobnych rolników i równości płci). Niech każda z grup przygotuje plakat promujący daną intencję. Plakaty możecie następnie umieścić w widocznym miejscu w klasie lub szkole, tworząc „galerię solidarnych intencji”. Po obejrzeniu galerii możecie wspólnie zastanowić się, jakie jeszcze intencje można by dodać. Może uda Wam się zgadnąć, co na przyszły miesiąc zaproponuje papież Franciszek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php