Solidarność globalna – scenariusz warsztatu

Publikujemy propozycję warsztatu o solidarności w wymiarze globalnym, który dla Solidarnej Szkoły przygotowała Katarzyna Szeniawska.

Wprowadzenie

Wyjaśnij, że zajęcia będą dotyczyć globalnego wymiaru solidarności. Zapytaj uczniów, co rozumieją przez globalną solidarność; zbierz 4-5 odpowiedzi i podsumuj, podkreślając, że globalna solidarność to wsparcie dla ludzi w potrzebie, także mieszkających daleko od nas.

Globalne wyzwania – burza mózgów

Zapytaj uczniów, w jakich sytuacjach (w odpowiedzi na jakie wyzwania) globalna solidarność jest szczególnie potrzebna. Zapisuj odpowiedzi na flipcharcie/tablicy na zasadzie burzy mózgów.

W razie potrzeby naprowadź uczniów na brakujące odpowiedzi, zwracając ich uwagę na fakt, że globalna solidarność jest potrzebna nie tylko w sytuacjach katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych, ale również wobec mniej „medialnych” wyzwań, jak łamanie praw człowieka (w tym praw politycznych i pracowniczych), długoterminowe zmiany w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia i zmiany klimatu) i ubóstwo.

Dlaczego globalnie, a nie tylko lokalnie?

Podziel uczniów na 3-4 osobowe grupy i każdej grupie rozdaj po kartce A4. Poproś, aby każda grupa wypisała 3-4 przyczyny, dla których globalna solidarność jest tak ważna (dlaczego czasem wsparcie na poziomie lokalnym lub narodowym nie wystarcza). Daj grupom 10 min na wykonanie zadania.

Po zakończeniu pracy w grupach poproś uczniów, aby ułożyli kartki na podłodze w środku sali tak, aby były widoczne dla wszystkich.

Poproś o kilka komentarzy. Czy uczniowie zgadzają się z pomysłami kolegów? Może ktoś wpadł na nową myśl?

Podsumuj, podkreślając, że niektóre wyzwania wymagają globalnego wsparcia ze względu na skalę (np. niektóre katastrofy naturalne), brak wsparcia w kraju (np. represje wobec pewnej grupy etnicznej albo walka z opresyjnym reżimem) oraz globalny wymiar przyczyn problemu (wiele wyzwań ekologicznych, ale też np. walka o prawa pracownicze). Zaznacz, że globalna solidarność może wiązać się z poczuciem odpowiedzialności wobec szerokich skutków naszych działań.

Globalna solidarność w działaniu

Rozdaj uczniom samoprzylepne karteczki i długopisy. Poproś, żeby każdy przyjrzał się raz jeszcze wyzwaniom zebranym podczas pierwszego ćwiczenia i wypisał maksimum 3 przykłady działań podejmowanych w odpowiedzi na nie (np. zbiórki darów, podpisywanie petycji etc.) – po jednym przykładzie na każdej karteczce. Daj uczniom 5 min na to zadanie. Poproś, aby każdy, kto skończy, w ciszy podszedł do tablicy i przykleił tam swoje karteczki.

Porządkuj karteczki na bieżąco w grupy o podobnym temacie. Podsumuj odpowiedzi, wymieniając różne rodzaje działań. W razie potrzeby uzupełnij je i zwróć uwagę na różnorodność rozwiązań i ich zależność od rodzaju problemu.

Przykłady odpowiedzi:

-  indywidualne wsparcie finansowe i rzeczowe (np. zbiórki pieniędzy i darów dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, adopcja na odległość)

-  podpisywanie petycji i listów (np. w sprawie więźniów politycznych)

-  świadoma konsumpcja (np. bojkot produktów firmy łamiącej prawa pracownicze)

-  świadome obywatelstwo (np. podpisywanie petycji do rządu w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu, głosowanie na partie, które wspierają takie działania)

-  pomoc rozwojowa (np. wsparcie budżetowe dla krajów o niższych dochodach, wsparcie działań organizacji międzynarodowych, projekty organizacji pozarządowych np. budujących szkoły, studnie, prowadzących szkolenia etc.)

-  interwencja militarna (np. interwencja w Iraku, interwencja w Libii).

Mocne i słabe strony

Podziel uczniów na 4 grupy. Każdej grupie wręcz jeden artykuł. Poproś, aby przeczytali artykuł i na jego podstawie (korzystając też z własnej wiedzy i przemyśleń) zapisali na flipcharcie mocne i słabe strony działania, o którym opowiada artykuł. Co sprawia, że działanie jest skuteczne? Co ogranicza jego skuteczność?

Poproś, aby przedstawiciele wszystkich grup krótko zaprezentowali wyniki pracy.

Podsumuj ćwiczenie, zwracając uwagę, że nawet przy najlepszych chęciach wszystkie działania mają swoje mocne i słabe strony, a w niektórych przypadkach mogą nawet czynić więcej szkody niż pożytku. Warto więc angażować się z głową.

Podsumuj zajęcia. Jeśli wystarczy czasu, poproś uczniów o kilka wypowiedzi – spytaj, czego nowego dowiedzieli się lub co ich zaskoczyło w trakcie zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php