KOR i prawa człowieka – propozycja projektu uczniowskiego

Choć dzisiaj wydaje się nam często, że prawa człowieka takie jak prawo do życia czy wolność wypowiedzi są czymś oczywistym, to nie możemy zapominać, że nie zawsze tak było. W 1975 roku Polska przystąpiła do Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Oznaczało to, że partia komunistyczna zobowiązywała się do przestrzegania praw człowieka. Precyzował to tzw. „pierwszy koszyk” Aktu, w punkcie VII. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań. Zapisane tam zasady wpłynęły na rozwój opozycji demokratycznej w Polsce (np. KOR-u), która powoływała się na to, że PRL ma obowiązek przestrzegania praw człowieka wynikający z podpisania tego dokumentu. Wymienione w nim prawa człowieka stanowią podstawowy kanon, co do którego zgadzają się wszystkie demokratyczne społeczeństwa.

„We wrześniu 1977 – po zwolnieniu z więzień wszystkich robotników Radomia i Ursusa – Komitet Obrony Robotników uznał za niezbędne rozszerzenie swych celów i zadań w taki sposób, aby działaniem objąć ludzi wszystkich warstw i środowisk pozbawionych praw i obrony. Komitet Obrony Robotników przyjął wtedy nazwę Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i sformułował cztery zasadnicze cele swego działania:

1. Walka z represjami stosowanymi z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych, rasowych oraz udzielanie pomocy ludziom z tych powodów prześladowanym;
2. Walka z łamaniem praworządności i pomoc pokrzywdzonym;
3. Walka o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich;
4. Popieranie i obrona wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do realizacji praw człowieka i obywatela.”

Oświadczenie z dnia 23 września 1981 r. w związku z zakończeniem działalności Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (źródło: http://kor.org.pl/index.php?page=zakonczenie [dostęp: 14.10.2016]).

WASZE ZADANIE

Aby upewnić się, że prawa te są przestrzegane, na całym świecie powstało wiele organizacji pozarządowych. Najsłynniejszą z nich na pewno jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która ma swoje oddziały w różnych krajach i w której pracują wybitni prawnicy. Nazwa Fundacji pochodzi od miasta, w którym w 1975 roku podpisano Akt KBWE – Helsinek. W ramach swojego projektu opracujcie mapę organizacji zajmujących się współcześnie obroną praw człowieka na świecie. Podzielcie między siebie zadania – niech każdy z Was poszuka w Internecie, encyklopediach i książkach informacji o organizacjach mających siedzibę w danym państwie. Wspólnie wybierzcie po jednej, najciekawszej organizacji z każdego z nich.  Następnie opracujcie krótkie notki informujące, czym zajmuje się dana organizacja, kiedy została założona, jakie są jej największe sukcesy itd. Przygotujcie mapę świata (np. na dużym arkuszu papieru) i umieśćcie na niej swoje notatki. Bądźcie kreatywni – wymyślcie sposób, żeby Wasza mapa zachęcała innych do zapoznania się z informacjami o organizacjach broniących praw człowieka. Gotową pracę zaprezentujcie kolegom i koleżankom i powieście w klasie.

Państwa, które możecie opisać: Rosja, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Tybet, Francja (możecie też poszukać informacji o organizacjach z innych krajów).

 

Przydatne linki:

Akt Końcowy KBWE po polsku: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/traktaty/akt_koncowy_KBWE.pdf

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: http://www.hfhr.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php