Patriotyzm XXI wieku – scenariusz lekcji

Przed 11 listopada zapraszamy Was do przeprowadzenia z uczniami zajęć Patriot(k)a XXI wieku, dotyczących współczesnych obliczy patriotyzmu. Scenariusz – napisany przez Marzannę Pogorzelską i Annę Włodek, liderki Szkoły Tolernacji – powstał z ich potrzeby, by wypełnić współczesną treścią słowo „patriotyzm” – hasło szkolnych akademii i rocznicowych obchodów oraz wielu lekcji historii i WOS-u. 

Zajęcia mogą być realizowane w ramach godzin wychowawczych, lekcji etyki lub przedmiotu historia i społeczeństwo. Mogą być potraktowane dwojako:

 • w wersji skróconej – jako trwający dwie jednostki lekcyjne warsztat na temat współczesnych modeli patriotyzmu,
 • jako zajęcia wprowadzające do realizacji większego projektu z uczniami i uczennicami.

Patriot(k)a XXI wieku. Scenariusz zajęć

 Pytanie kluczowe: Co to znaczy być patriotą/patriotką w dzisiejszych czasach?

 Cele zajęć:

 • otwarcie dyskusji na temat współczesnych modeli patriotyzmu, uświadomienie różnorodności tych modeli,
 • umożliwienie refleksji nad znaczeniami patriotyzmu,
 • doskonalenie umiejętnosci pracy w grupie, planowania i oceny własnych działań,
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji.

 Przebieg zajęć:

Część I (45 min) 

 1. Podaj temat zajęć oraz wyjaśnij uczniom i uczennicom, że sformułowanie „patriot(k)a XXI wieku“ nie musi oznaczać osoby żyjącej w XXI wieku. Odnosić się ma ono do osoby, która według uczniów i uczennic prezentuje model patriotyzmu pożądany w XXI wieku.
 2. Zapytaj uczniów i uczennice:
 • jakie są ich ogólne skojarzenia z pojęciem patriotyzm,
 • jak definiują patriotyzm XXI wieku.

Zapisz odpowiedzi na tablicy.

3. Odnosząc się do zapisanych odpowiedzi, poproś uczniów i uczennice o wyjaśnienie, z czego mogą wynikać różnice między skojarzeniami z patriotyzmem a patriotyzmem XXI wieku.

4. Podziel klasę na grupy liczące od 4 do 6 osób. Poinformuj, że celem grup ma być przygotowanie planu działań w ramach projektu realizowanego w społecznosci szkolnej (lub szkolnej i lokalnej). Projekt ma być skupiony na prezentacji wybranej przez nich postaci – osoby, która ich zdaniem realizuje model patriotyzmu pożądany w XXI wieku.

5. Rozdaj grupom przygotowane wcześniej materiały prezentujące sylwetki kandydatów/ kandydatek na patriotów/patriotki XXI wieku (załącznik). Wyjaśnij, że zawierają one jedynie podstawowe informacje, umożliwiające uczniom i uczennicom dokonanie wyboru osoby, której będą chcieli przyjrzeć się bliżej. Rozdaj flipcharty ze schematycznym rysunkiem ludzkiej postaci, w który grupy wpiszą efekty swoich ustaleń:

 • imię i nazwisko oraz uzasadnienie wyboru (cechy postaci, z czego wynika jej potencjał jako patrioty/patriotki XXI wieku) – wewnątrz postaci,
 • działania, jakie uczniowie i uczennice chcą podjąć w ramach projektu – w górnej części nad postacią,
 • obawy, jakie mają w związku z projektem (zagrożenia, przewidywane trudności, to co może hamować projekt) – w dolnej części flipcharta, pod postacią.

 6. Daj uczniom i uczennicom 20 minut na zapoznanie się z materiałami oraz przedyskutowanie ich w grupie. Efektem dyskusji ma być podjęcie wspólnej decyzji o tym, która z prezentowanych postaci najlepiej według nich realizuje model patriotyzmu XXI wieku oraz krótkie uzasadnienie tego wyboru, który będą przedstawiać pozostałym osobom z klasy na kolejnej lekcji.

 Część II (45 min)

1. Przejdźcie do prezentacji wyborów grup oraz przygotowanych przez nie flipchartów.  Po wypowiedziach każdej z grup przeprowadź dyskusję. Zapytaj grupy:

 • w jaki sposób podjęły decyzję?
 • czy była ona łatwa czy trudna? jeśli trudna, to z jakiego powodu?
 • czym kierowały się, dokonując ostatecznego wyboru? (35 minut)

2. Dyskusja prowadzona wokół tych pytań jest bardzo istotną częścią zajęć, należy przeznaczyć na nią tyle czasu, by umożliwić zabranie głosu wszystkim, którzy będą tego chcieli. Rozmowa powinna prowadzić do nazwania wartości, jakie stoją za poszczególnymi wyborami. W  trakcie  dyskusji wypisuj na tablicy wartości przywołane przez uczniów i uczennice.

3. Podsumowanie. Przeprowadź krótką dyskusję wokół wypisanych na tablicy wartości. Zapytaj, czy według uczniów i uczennic wpisują się one w „model patriotyzmu XXI wieku“, czy też któreś z nich budzą wątpliwości lub są trudne do zaakceptowania. (10 minut)

Załączniki:

A. Włodek, M. Pogorzelska, PATRIOT(K)A XXI material pomocniczy

A. Włodek, M. Pogorzelska, załącznik do materiału pomocniczego PARTRIOT(K)A XXI

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php