Kryteria Solidarnej Szkoły: Harmonogram

Rozpoczynamy nowy cykl w Wirtualnej Pracowni Historii Najnowszej. Tym razem będziemy po kolei wyjaśniać kryteria certyfikatu Solidarnej Szkoły i proponować metody pracy, które pomogą wam zrealizować wymagania certyfikatu, a przede wszystkim budować ciekawy i rozwijający program szkoły. Pierwszym kryterium, które chcemy tutaj omówić, jest Terminowość. W ramach tego kryterium uczniowie i uczennice razem z nauczycielami przygotowują harmonogram prac w „Solidarnej Szkole”, a następnie go realizują.

Dlaczego to kryterium jest ważne?

Kluczem do realizacji dobrego projektu edukacyjnego jest jego zaplanowanie i sumienna realizacja. Dzięki stworzeniu na początku roku harmonogramu pracy grupa projektowa może określić cele swoich działań, a także spodziewane ich efekty. Rozpisanie danych zadań na konkretne terminy pomaga również rozdzielić pracę pomiędzy różne osoby i uniknąć jej spiętrzenia, które mogłoby skutkować problemami czy konfliktami. Włączenie uczniów w pracę nad harmonogramem to świetna okazja do uczenia odpowiedzialności, pracy w grupie i realnego planowania własnych działań.

Co zrobić z gotowym harmonogramem?

Po pierwsze, wprowadzić w życie :) Po drugie, warto po każdym zrealizowanym działaniu wracać do harmonogramu i oceniać, na ile udało się osiągnąć postawione cele i co można na bieżąco poprawić. Czas na ewaluację przyjdzie też na koniec projektu, kiedy harmonogram pozwoli Wam ocenić, na ile udało Wam się zrealizować postawione przed sobą zadania. Po trzecie, harmonogram wyślijcie do koordynatorki programu Solidarna Szkoła.

Wybrane techniki planowania

1. Gwiazda pytań

Technika, która może być stosowana zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej, a jej podstawową zasadą jest szukanie odpowiedzi na postawione pytania. Pracując nad schematem gwiazdy szukamy odpowiedzi na poszczególne pytania i zapisujemy je w odpowiednich miejscach. Mogą to być pytania tylko o głównego bohatera lub konkretne, wybrane zdarzenie, o którym opowiada film. Można wykorzystać technikę do pokazania cech charakterystycznych ideologii, czy zakresu kompetencji np. władzy ustawodawczej w państwie.

Gwiazda pytań jest też stosowana w planowania i sprowadza proces planowania do sześciu podstawowych aspektów – sześciu pytań: jednego osadzonego w środku gwiazdy i pięciu na jej ramionach.

 gwiazda planowania

Pytanie:

 • po co? dotyczy celu lub celów, które zamierzamy osiągnąć, a tym samym efektów działania,
 • co? – wiążą się z zadaniem, które chcemy się zrealizować,
 • kto? – dotyczy głównych i drugoplanowych wykonawców; w pytaniu można wyodrębnić kilka możliwości, czyli odpowiedzi na pytania: dla kogo?, od kogo?, z kim?,
 • jak? – dotyczy metody, techniki, czy sposobu działania,
 • kiedy? – wiąże się z określeniem pory dnia, daty, konkretnego odcinka czasu, w którym zadanie mają być zrealizowane, czyli odpowiedzi na pytania: od kiedy?, do kiedy?,
 • gdzie? – dotyczy miejsca prowadzonych działań.

Pytania można i warto modyfikować zarówno pod względem treści, jak i ich liczby.

2. Planowanie z przyszłości

W planowaniu z przyszłości powinniśmy uwzględnić następujące etapy:

1)      Przeniesienie się wyobraźnią w przyszłość i stworzenie wizji tego co chcemy osiągnąć tak realistycznie, aby odnieść wrażenie, że to, do czego zmierzamy już stał się naszym udziałem.
2)      „Patrząc” z przyszłości – opisanej wizji – określenie działań, które należy wykonać, aby uzyskać zamierzone rezultaty oraz terminów ich wykonania.
3)      Sprecyzowanie szczegółowych czynności, aby urzeczywistnić działania opisane w pkt.2.
4)      Ustalenie koniecznych zasobów do realizacji działań oraz warunków niezbędnych do wykonania tych poszczególnych czynności.

„Rozpisaniu wizji” na poszczególne działania służy sporządzenie tzw. „ścieżki krytycznej” – osi czasu, na której „osadza” się  cele niezbędne dla realizacji wizji. Sporządzając  „ścieżkę krytyczną” należy zwrócić uwagę, aby wyrażając się o przyszłych działaniach używać czasu teraźniejszego, tak jakby planowane zadania były już zrealizowane. „Motywuje” to do pracy i potrafi skupić zbiorową uwagę.

planowanie z przyszlosci

 

3. Technika czterech pytań

Metoda oparta proces planowania, a dokładnie: diagnozę istniejącego stanu, wizję rozwoju, sposoby realizacji zamierzeń oraz ewaluację.

Przykład 1

Przykład 2

 1. Gdzie jesteśmy ?
 2. Dokąd zmierzamy?
 3. Jak tam dojdziemy?
 4. W jaki sposób sprawdzimy, że tam doszliśmy?
 1. Dokąd zmierzamy?
 2. Gdzie jesteśmy?
 3. Jak tam dojdziemy?
 4. W jaki sposób sprawdzimy, że tam doszliśmy?

 tabele planowania

Źródło:

 • Techniki i ćwiczenia wspomagające realizację projektu http://www.nowaera.pl/o-metodzie-projektow/techniki-i-cwiczenia-wspomagajace-realizacje-projektu.html [dostęp: 23.02.2015]
 • Materiał projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”
 • Elsner, D., Knafel, K., Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli?, BTiW MENTOR Chorzów 2000.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php