Monthly Archives: Marzec 2017

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność międzypokoleniowa

Niedocenianym potencjałem każdej szkoły jest zaangażowanie w działania wychowawcze starszych członków lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy kilka dobrych praktyk i inspiracji, które pomogą wam zrealizować kryterium solidarności międzypokoleniowej.

Bałtycki łańcuch – pomysł na miniprojekt

Masowy protest obywateli ówczesnych republik Związku Radzieckiego: Litwy, Łotwy i Estonii, który odbył się 23 sierpnia 1989 roku. Protest był ważnym elementem rodzenia się ruchu niepodległościowego w tych trzech krajach. Zachęcamy do realizacji miniprojektu edukacyjnego.

Jak przeprowadzić diagnozę lokalną?

Polecamy film, który w atrakcyjny sposób pokazuje podstawowe kroki przeprowadzenia diagnozy lokalnej.

Praca nad programem wychowawczym – dobra praktyka

Prezentujemy dobrą praktykę dotyczącą opracowywania szkolnego programu wychowawczego. Jak widać, włączenie całej społeczności szkolnej w proces decyzyjny nie musi być wcale trudne.

Podaj dalej – pomysł na ćwiczenie albo projekt!

Metoda Each one teach one przypisywana jest niekiedy Frankowi Lambachowi, pastorowi, który położył wielkie zasługi w walce z analfabetyzmem na Filipinach. Być może jednak pomysł powstał w odciętych od edukacji społecznościach niewolniczych w południowej części Stanów Zjednoczonych. Tak czy siak, rzecz jest prosta i nadzwyczajnie efektywna: jeżeli czegoś się nauczyłeś (zostałeś nauczony), to powinieneś nauczyć tego samego przynajmniej jedną osobę.

Ćwiczenie: określ swoją pozycję

Proponujemy kolejne ćwiczenie angażujące uczniów w debatę o możliwych rolach państwa. Uczniowie muszą określić swoje poglądy na temat roli państwa, a także zaprezentować argumenty. Ćwiczą umiejętność logicznego myślenia i szacunek dla poglądów kolegów i koleżanek.

„Polska OdNowa” – scenariusz zajęć edukacyjnych

Scenariusz lekcji wprowadzający uczniów i uczennice w przyczyny kryzysu systemu komunistycznego w latach 80. i okoliczności transformacji ustrojowej. Podczas zajęć uczniowie pracują na źródłach historycznych.

Ćwiczenie: debata o rolach państwa

Celem debaty jest pokazanie uczniom, w jaki sposób ogólne argumenty, które poznali w trakcie lekcji, można przełożyć na jednostkowe przypadki i konkretne problemy. Taka forma ćwiczenia ma skłonić uczniów do prezentowania swoich poglądów w spójny i ustrukturyzowany sposób, a także pokazać im wieloznaczność pewnych problemów i wielość możliwych punktów widzenia.

Kto jest ubogi? Karta pracy dla uczniów

Scenariusz ćwiczenia, które uświadamia uczniom, czym jest ubóstwo i z jakimi wyzwaniami mierzą się codziennie osoby ubogie.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Praca ze źródłami historycznymi

W ramach ścieżki historycznej w Solidarnej Szkole uczniowie i uczennice poznają najnowszą historię Polski i dowiadują się, czym była „Solidarność” oraz jak przebiegała transformacja ustrojowa. Jednym z narzędzi poznawania przeszłości są źródła historyczne.

css.php