Polska a pomoc rozwojowa – scenariusz lekcji

Część scenariusza lekcji o pomocy rozwojowej – całość można pobrać tutaj. W ramach tego bloku uczniowie poznają polskie działania realizowane w ramach pomocy rozwojowej, a także argumenty za i przeciw zaangażowaniu Polski w tego typu wsparcie.

 1. Praca z tekstem (10 min.)
  Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 2 (artykuł z „Tygodnika Powszechnego). Poproś ich o zapoznanie się z tekstem i wypisanie z niego przedstawianych przez autora argumentów za angażowaniem się Polski w pomoc rozwojową.
 2. Wymiana w parach i dyskusja (15 min.)
  Podziel uczniów na pary i poproś o wymienienie się znalezionymi przez siebie argumentami. Następnie poproś uczniów o wyrażenie własnego zdania na ten temat. Możesz użyć pytań pomocniczych:

  Dlaczego Ukraina (i inne kraje) potrzebuje teraz pomocy rozwojowej?
  Jaka jest różnica między sytuacją Polski a tych państw?
  Jak dziedzictwo polskiej „Solidarności” wpływa na nasze zobowiązania wobec państw potrzebujących pomocy?
  Jakie działania są podejmowane?
  Jaka pomoc jest najskuteczniejsza?
  W jakie projekty powinniśmy się angażować?

  Podsumuj dyskusję. Zwróć uwagę uczniów na najważniejsze argumenty, które się w niej pojawiły.

 3. Analiza działań (15 min.)

  Podziel uczniów na 5-osobowe grupy i rozdaj im materiał pomocniczy nr 3. Poproś o zidentyfikowanie działań Polski w ramach pomocy rozwojowej, które opisuje w swoim artykule Andrzej Brzezicki (pierwsza kolumna tabeli). Następnie zachęć do dyskusji nad tymi rozwiązaniami i poproś o wskazanie najważniejszych korzyści i zagrożeń wynikających z takiego działania.

 4. Prezentacja (5 min)
  Poproś każdą z grup o krótkie zaprezentowanie na forum klasy jednego z analizowanych rozwiązań i znalezionych przez nich korzyści i zagrożeń. W razie potrzeby uzupełnij wypowiedzi uczniów własnym komentarzem.
 5. Podsumuj lekcję. Zachęć uczniów do samodzielnego szukania artykułów i materiałów poświęconych pomocy rozwojowej. Przykłady stron internetowych, które możesz polecić uczniom:
  • „Tygodnik Powszechny”, dodatek Właśnie Polska: https://www.tygodnikpowszechny.pl/wlasniepolska
  • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: http://www.pism.pl/Tematy/Pomoc- rozwojowa
  • Polska Akcja Humanitarna: http://www.pah.org.pl/
  • Europejski Rok na rzecz Rozwoju: https://europa.eu/eyd2015/pl
  • Akcja i konkurs „Rozwój ma wiele twarzy”: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/rozwojmawieletwarzy
  • Grupa Zagranica: http://zagranica.org.pl/

Do pobrania: materialy_pomocnicze_-_blok_ii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge
css.php