Kategoria: Edukacja historyczna

Ćwiczenie: Kalambury „Solidarności”

Historia polityczna PRL może czasem wydawać się nudna i skomplikowana, a uczniowie niechętnie uczą się dat i nazwisk, szczególnie że często niewiele im one mówią. Dlatego zachęcamy, aby znaleźć podczas zajęć czas na naukę przez zabawę. Proponujemy popularną i znana wszystkim grę – kalambury.

Państwo tu nie stali. Gospodarka niedoboru w PRL

Lekcja zapoznaje uczniów z najważniejszymi informacjami na temat funkcjonowania gospodarki PRL-u, zwanej też gospodarką niedoboru. Kolejki, kartki i Pewex były jej nieodłącznymi elementami, które zaprezentowane zostały podczas lekcji na fotografiach ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. Do lekcji dołączone są materiały źródłowe, które mogą stać się przyczynkiem do klasowej dyskusji. Link do materiału.

Śpiewajmy o wolności!

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sztumie z okazji niedawnego Święta Niepodległości odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie – zupełnie różne od tradycyjnych apeli czy akademii. Chcemy promować dobre praktyki edukacji historycznej i wychowania patriotycznego, dlatego poprosiliśmy nauczycielki ze Sztumu, panią Annę Raczkowską i panią Aleksandrę Budzowską, o opisanie pomysłu. Może skorzysta z niego więcej osób? czytaj dalej »

Głową w mur – film i ćwiczenie do wykorzystania

Zachęcamy do pokazania uczniom i uczennicom filmu „Głową w mur”, który można wykorzystać  na lekcjach języka polskiego, WOS-u, ale też na godzinie wychowawczej. Przedstawione materiały i metody służą empatycznej refleksji nad okolicznościami, miejscem i przyczynami występowania mowy nienawiści i cyberprzemocy w kontekście praw człowieka i edukacji równościowej. Scenariusz stwarza możliwość współpracy w grupie oraz wzajemnego czytaj dalej »

KOR i pomoc potrzebującym – propozycja projektu uczniowskiego

Aresztowania nie były jedynymi problemami, z którymi mierzyć się musiały rodziny robotników biorących udział w protestach w Radomiu i Ursusie. Wiele z nich, po aresztowaniu ojca rodziny, zostawało bez środków do życia. Dlatego jeszcze w lipcu 1976 roku grupa młodych ludzi związanych z warszawską drużyną harcerską „Czarna Jedynka” wyruszyło do potrzebujących rodzin z pomocą finansową czytaj dalej »

Rewolucja – film i scenariusz lekcji

Film powstał w ramach programu Inspirowane pamięcią. Stworzyliśmy do niego materiały. Znajdziecie metody prowadzenia zajęć, które służą empatycznej refleksji nad postrzeganiem grup mniejszościowych w kontekście praw człowieka i edukacji równościowej. Scenariusz stwarza możliwość współpracy w grupie oraz wzajemnego uczenia się młodych ludzi. Autorami filmu są uczniowie z Gymnázium Česká in České Budějovice z Czech.

Tydzień Edukacji Globalnej – działajcie z nami

Trwa Tydzień Edukacji Globalnej (14-21 listopada) – odbywa się pod hasłem „Razem dla pokoju”. Z tej okazji proponujemy Wam skorzystanie z nowych scenariuszy dotyczących solidarności globalnej i międzynarodowej. Jej ważnym elementen jest sytuacja migrantów i uchodźców – zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków życia osobom uciekającym przed prześladowaniami, ale też stworzenie społecznego klimatu akceptacji dla różnorodności. czytaj dalej »

Patriotyzm XXI wieku – scenariusz lekcji

Przed 11 listopada zapraszamy Was do przeprowadzenia z uczniami zajęć Patriot(k)a XXI wieku, dotyczących współczesnych obliczy patriotyzmu. Scenariusz – napisany przez Marzannę Pogorzelską i Annę Włodek, liderki Szkoły Tolernacji – powstał z ich potrzeby, by wypełnić współczesną treścią słowo „patriotyzm” – hasło szkolnych akademii i rocznicowych obchodów oraz wielu lekcji historii i WOS-u.  Zajęcia mogą być czytaj dalej »

Na rozdrożu – Polska w 1989 r. – wspominamy Tadeusza Mazowieckiego

Scenariusz zajęć edukacyjnych Na rozdrożu – Polska w 1989 r.    Autor: Jacek Konik Grupa docelowa: szkoły ponadgimnazjalne Przedmiot: historia, historia i społeczeństwo Czas trwania zajęć: 90 minut Jeżeli prowadzący zajęcia uzna, że grupa jest bardzo zainteresowana tematem i odpowiednio dojrzała, może zdecydować się na przeznaczenie dodatkowego czasu na realizację zajęć, ale nie dłużej niż czytaj dalej »

KOR i pomoc prawna – propozycja projektu uczniowskiego

Robotnicy bezprawnie aresztowani po protestach w czerwcu 1976 roku znaleźli się w bardzo złej sytuacji – byli bici na tzw. „ścieżkach zdrowia”, a milicjanci prowadzący śledztwo nie starali się nawet znaleźć dowodów potwierdzających winę oskarżonych. Za wystarczający powód do skazania uważano znajdowanie się w złym miejscu i w złym czasie. Łamano prawo do wolności zgromadzeń, czytaj dalej »

css.php