Kategoria: Solidarna Szkoła

Ćwiczenie: określ swoją pozycję

Proponujemy kolejne ćwiczenie angażujące uczniów w debatę o możliwych rolach państwa. Uczniowie muszą określić swoje poglądy na temat roli państwa, a także zaprezentować argumenty. Ćwiczą umiejętność logicznego myślenia i szacunek dla poglądów kolegów i koleżanek.

„Polska OdNowa” – scenariusz zajęć edukacyjnych

Scenariusz lekcji wprowadzający uczniów i uczennice w przyczyny kryzysu systemu komunistycznego w latach 80. i okoliczności transformacji ustrojowej. Podczas zajęć uczniowie pracują na źródłach historycznych.

Ćwiczenie: debata o rolach państwa

Celem debaty jest pokazanie uczniom, w jaki sposób ogólne argumenty, które poznali w trakcie lekcji, można przełożyć na jednostkowe przypadki i konkretne problemy. Taka forma ćwiczenia ma skłonić uczniów do prezentowania swoich poglądów w spójny i ustrukturyzowany sposób, a także pokazać im wieloznaczność pewnych problemów i wielość możliwych punktów widzenia.

Kto jest ubogi? Karta pracy dla uczniów

Scenariusz ćwiczenia, które uświadamia uczniom, czym jest ubóstwo i z jakimi wyzwaniami mierzą się codziennie osoby ubogie.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Praca ze źródłami historycznymi

W ramach ścieżki historycznej w Solidarnej Szkole uczniowie i uczennice poznają najnowszą historię Polski i dowiadują się, czym była „Solidarność” oraz jak przebiegała transformacja ustrojowa. Jednym z narzędzi poznawania przeszłości są źródła historyczne.

Posłuchajcie o wielokulturowości

Jak żyje się w Polsce uchodźcom, jak radzą sobie z ksenofobią i jak kultywują swoje tradycje? Zachęcamy do posłuchania opowieści czwórki osób: Khedy, Valerii, Biersa i Mahsy.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność globalna

Dziś w naszym cyklu krótki materiał o jednym z kryteriów dodatkowych Solidarnej Szkoły. Gorąco zachęcamy wszystkie szkoły do włączania do swojego programu pracy tematyki międzynarodowej.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność lokalna

Solidarna Szkoła nie może funkcjonować w próżni społecznej – w działalności edukacyjnej i wychowawczej niezwykle ważna jest rola środowiska lokalnego. Właśnie na przykładzie najbliższego otoczenia uczniowie i uczennice uczą się, czym jest patriotyzm i solidarność, a także kształtują odpowiedzialność za sprawy publiczne.

Ćwiczenie: Kalambury „Solidarności”

Historia polityczna PRL może czasem wydawać się nudna i skomplikowana, a uczniowie niechętnie uczą się dat i nazwisk, szczególnie że często niewiele im one mówią. Dlatego zachęcamy, aby znaleźć podczas zajęć czas na naukę przez zabawę. Proponujemy popularną i znana wszystkim grę – kalambury.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Program wychowawczy szkoły

Kolejny wpis z naszego cyklu – tym razem omawiamy program wychowawczy szkoły. Szkolny program wychowawczy w Solidarnych Szkołach uwzględnia ideę solidarności. Jest on realizowany na różnych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i we współpracy z samorządem uczniowskim. W „Solidarnej Szkole” w realizację zadań zaangażowana jest cała szkoła.

css.php