Kategoria: Solidarność na lekcji…

Polska a pomoc rozwojowa – scenariusz lekcji

W ramach tego scenariusza uczniowie poznają polskie działania realizowane w ramach pomocy rozwojowej, a także argumenty za i przeciw zaangażowaniu Polski w tego typu wsparcie.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność „między przedmiotami”

„Solidarność” – to bardzo szerokie pojęcie. Choć oczywiście pierwsze skojarzenia wiążą się z historycznymi wydarzeniami sprzed 35 lat, to o solidarności rozmawiać można nie tylko na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Zachęcamy, aby w Solidarnych Szkołach uczyć o solidarności również na lekcjach innych przedmiotów.

Ćwiczenie: wywiad o pomocy rozwojowej

Proponujemy scenariusz ćwiczenia, podczas którego uczniowie dowiadują się, czym jest pomoc rozwojowa i jaki może mieć wpływ na życie ludzi w najuboższych regionach świata.

Ćwiczenie: określ swoją pozycję

Proponujemy kolejne ćwiczenie angażujące uczniów w debatę o możliwych rolach państwa. Uczniowie muszą określić swoje poglądy na temat roli państwa, a także zaprezentować argumenty. Ćwiczą umiejętność logicznego myślenia i szacunek dla poglądów kolegów i koleżanek.

„Polska OdNowa” – scenariusz zajęć edukacyjnych

Scenariusz lekcji wprowadzający uczniów i uczennice w przyczyny kryzysu systemu komunistycznego w latach 80. i okoliczności transformacji ustrojowej. Podczas zajęć uczniowie pracują na źródłach historycznych.

Ćwiczenie: debata o rolach państwa

Celem debaty jest pokazanie uczniom, w jaki sposób ogólne argumenty, które poznali w trakcie lekcji, można przełożyć na jednostkowe przypadki i konkretne problemy. Taka forma ćwiczenia ma skłonić uczniów do prezentowania swoich poglądów w spójny i ustrukturyzowany sposób, a także pokazać im wieloznaczność pewnych problemów i wielość możliwych punktów widzenia.

Kto jest ubogi? Karta pracy dla uczniów

Scenariusz ćwiczenia, które uświadamia uczniom, czym jest ubóstwo i z jakimi wyzwaniami mierzą się codziennie osoby ubogie.

Posłuchajcie o wielokulturowości

Jak żyje się w Polsce uchodźcom, jak radzą sobie z ksenofobią i jak kultywują swoje tradycje? Zachęcamy do posłuchania opowieści czwórki osób: Khedy, Valerii, Biersa i Mahsy.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność globalna

Dziś w naszym cyklu krótki materiał o jednym z kryteriów dodatkowych Solidarnej Szkoły. Gorąco zachęcamy wszystkie szkoły do włączania do swojego programu pracy tematyki międzynarodowej.

Ćwiczenie: Kalambury „Solidarności”

Historia polityczna PRL może czasem wydawać się nudna i skomplikowana, a uczniowie niechętnie uczą się dat i nazwisk, szczególnie że często niewiele im one mówią. Dlatego zachęcamy, aby znaleźć podczas zajęć czas na naukę przez zabawę. Proponujemy popularną i znana wszystkim grę – kalambury.

css.php