Tag: Kryteria Solidarnej Szkoły

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność „między przedmiotami”

„Solidarność” – to bardzo szerokie pojęcie. Choć oczywiście pierwsze skojarzenia wiążą się z historycznymi wydarzeniami sprzed 35 lat, to o solidarności rozmawiać można nie tylko na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Zachęcamy, aby w Solidarnych Szkołach uczyć o solidarności również na lekcjach innych przedmiotów.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Współpraca z instytucjami lokalnymi

W programie Solidarna Szkoła podkreślamy znaczenie różnych wymiarów solidarności – globalnej, międzypokoleniowej czy lokalnej. Przy realizacji każdego z tych postulatów warto pamiętać, aby członkowie społeczności – czy to seniorzy z najbliższej okolicy, czy władze gminy, byli nie tylko odbiorcami uczniowskich działań, ale też aktywnymi (w miarę możliwości) ich uczestnikami. Pomoże w tym z pewnością współpraca z instytucjami lokalnymi.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Świadkowie historii

Rozejrzyjcie się dookoła i zaproście do szkoły działaczy lokalnych struktur „Solidarności” – z pewnością opowiedzą Wam pasjonujące historie i pokażą, jak działając w najbliższym otoczeniu można zmieniać bieg wydarzeń historycznych. Relacje czy spotkania ze świadkami historii mogą być też częścią realizowanych przez uczniów projektów.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Projekt obywatelski – ewaluacja

Niezależnie od tego, czy realizujecie projekt uczniowski czy angażujecie się w działania społeczne poza szkołą, warto pamiętać, żeby na koniec pracy znaleźć czas na ewaluację działań. Co znaczy to słowo? Ewaluacja to ocena zrealizowanego działania pod kątem jego efektów, realizacji zamierzonych celów, a także pomagająca wypracować rekomendacje na przyszłość. Dlatego jest szczególnie ważna przy realizowanym czytaj dalej »

Kryteria Solidarnej Szkoły: Prezentacja projektu

Publiczna prezentacja daje uczniom szansę pokazania innym, co zrobili, czego się nauczyli i co potrafią. Dlatego też jednym z kryteriów dodatkowych Solidarnej Szkoły jest właśnie prezentacja projektu. Po zrealizowaniu projektu uczniowie i uczennice powinni przygotować publiczną prezentację projektu, np. w formie filmu promocyjnego, fotokastu, prezentacji.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność międzypokoleniowa

Niedocenianym potencjałem każdej szkoły jest zaangażowanie w działania wychowawcze starszych członków lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy kilka dobrych praktyk i inspiracji, które pomogą wam zrealizować kryterium solidarności międzypokoleniowej.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Praca ze źródłami historycznymi

W ramach ścieżki historycznej w Solidarnej Szkole uczniowie i uczennice poznają najnowszą historię Polski i dowiadują się, czym była „Solidarność” oraz jak przebiegała transformacja ustrojowa. Jednym z narzędzi poznawania przeszłości są źródła historyczne.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność globalna

Dziś w naszym cyklu krótki materiał o jednym z kryteriów dodatkowych Solidarnej Szkoły. Gorąco zachęcamy wszystkie szkoły do włączania do swojego programu pracy tematyki międzynarodowej.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Solidarność lokalna

Solidarna Szkoła nie może funkcjonować w próżni społecznej – w działalności edukacyjnej i wychowawczej niezwykle ważna jest rola środowiska lokalnego. Właśnie na przykładzie najbliższego otoczenia uczniowie i uczennice uczą się, czym jest patriotyzm i solidarność, a także kształtują odpowiedzialność za sprawy publiczne.

Kryteria Solidarnej Szkoły: Program wychowawczy szkoły

Kolejny wpis z naszego cyklu – tym razem omawiamy program wychowawczy szkoły. Szkolny program wychowawczy w Solidarnych Szkołach uwzględnia ideę solidarności. Jest on realizowany na różnych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i we współpracy z samorządem uczniowskim. W „Solidarnej Szkole” w realizację zadań zaangażowana jest cała szkoła.

css.php