Teraz dodam efekty naszej pracy związanej z projektem.;)

Są to załączniki do jednej z dwóch naszych prezentacji;)

Więc zaczynamy. . .!

Nasza grupa składa się z czwórki dziewczyn:

 1. Magdalena Kujawa-interesuje się muzyką, uwielbia chemie, ambitna i mądra.
 2. Patrycja Czekała-uwielbia szydełkować, lubi podróżować, ambitna , miła i mądra.
 3. Daria Kleśta-cudownie rysuje i maluje, uwielbia biegać i ćwiczyć, ambitna i mądra.
 4. Małgorzata Sobczak-kocha sport, miłośniczka piłki ręcznej, zawzięta i bystra.

Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że temat: „Sole wokół nas” będzie najbardziej przyziemnym tematem i wyciągniemy z niego jakieś konkretne wnioski, dotyczące naszego zwykłego życia.

KARTA PROJEKTU

Projekt: Sole wokół nas

Wprowadzenie – dla ucznia:

Solami nazywamy związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione jonem lub jonami metalu. Sole są na ogół substancjami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np. niebieskiej, fioletowej, żółtej, a nawet czarnej. Sole są to związki bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi.
Pierwsze wzmianki na temat soli pochodzą za Starego Testamentu. W Biblii sól była uważana za niezwykle ważną substancję; wierni składali ofiarę Bogu w postaci soli. W starożytności odgrywała rolę środka płatniczego. Za sól można było dostać wiele cennych produktów i towarów. Hebrajczycy jako pierwsi odkryli zdolności lecznicze soli, dlatego często towarzyszyła im podczas odprawiania ceremonii religijnych. Rzymianie odkryli zdolności konserwujące soli. Stosowali ją do przedłużenia świeżości mięs, ryb, warzyw, czy serów. Także w starożytnym Rzymie sól odgrywała rolę w handlu. W postaci soli wypłacano żołnierzom pensje; z tego okresu pochodzi słowo solarium oznaczające płatność. W Tybecie i w Etiopii wybijano z soli monety, używane jako środek płatniczy.
W średniowiecznej Europie rola soli była na tyle doceniana, iż wyznaczała drogi handlu międzynarodowego.
W tym okresie powstały tzw. „drogi solne”, czyli trasy którymi transportowano sól.  Z czasem wprowadzono nawet podatek od wydobycia soli, ponieważ kruszec ten stosunkowo łatwo się wydobywało i szybko można było się wzbogacić; po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy to zniesiono owy podatek wiele osób produkujących sól dorobiło się majątków. Na przełomie średniowiecza i renesansu po raz pierwszy próbowano pozyskać sól z wody morskiej. Do tej pory jedynym źródłem wydobycia były złoża kamienne. Robiono to w tzw. zatokach solnych, z których ekstrahowano czystą sól. Ale przecież sól to nie tylko nasza sól kuchenna, którą wykorzystujesz w domu. Realizując projekt możesz zauważyć, że praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia można spotkać sole np. skały wapienne, gipsowe, saletry. Chyba warto poznać ich właściwości i znaczenie.

Wprowadzenie – dla nauczyciela:

Sole to grupa związków, którą omawiamy na zajęciach po kwasach i wodorotlenkach. Gdy zaczynamy wprowadzać dział sole okazuje się, że większość uczniów kojarzy sól tylko i wyłącznie z solą kuchenną, a nie  z grupą związków chemicznych. Dopiero gdy wnikamy w kolejne lekcje to zaczynają dostrzegać  zastosowanie innych soli. Powyższy projekt ma na celu: uświadomienie uczniom faktu występowania różnych soli i ich znaczenia w codziennym życiu człowieka, zwrócenie uwagi na trujące sole, stosowanie soli w zbyt dużych ilościach: sól kuchenna, nawozy sztuczne.

Karta projektu

1. Karta – Formowanie zespołu

Szkoła

Pełna nazwa szkoły: Zespół Szkół  w Przykonie, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie
Województwo: wielkopolskie
Powiat / Gmina: Przykona
Adres – kod, miejscowość, ulica, numer: Przykona, ul. Szkolna 4a,
62 – 731 Przykona
WWW szkoły: www.przykona.edu.pl
Tematyka projektu Sole wokół nas.
Zespół projektowy Zespół A

Imię i nazwisko ucznia oraz klasa *

1. Patrycja Czekała – kl. II D
2. Magdalena Kujawa – kl. II D
osoba odpowiedzialna za uzupełniania karty projektu

3. Daria Kleśta – kl. II D
4. Małgorzata Sobczak – kl. II D

Podpisy uczniów

 1. 1. ………………………………….…………………..

 1. 2. . ………………………………….…………………..

 1. 3. ………………………………….…………………..

 1. 4. ………………………………….…………………..

Nauczyciel opiekun Katarzyna Brzychcy

………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela

Problem Problem, który chcemy rozwiązać podczas realizacji projektu:  Jak wyglądałoby nasze życie bez soli?

Czy projekt jest edukacyjnym projektem gimnazjalnym? TAK – projekt jest realizowany jako gimnazjalny projekt edukacyjny.

2. Karta – Określenie celów zadaniowych projektu i zaplanowanie etapów realizacji

Termin

godz. SKN

Główne zadania Działania Uczniowie odpowiedzialni Informacja o wykonaniu
1,2,3 Działania organizacyjne związane z projektem. Przedstawienie uczniom wiadomości na temat projektu oraz przykładowej dokumentacji pokazującej etapy pracy w czasie realizacji. Cała grupa Podczas zajęć SKN pani omówiła nam na czym polega praca w czasie realizacji projektu oraz pokazała nam przykładową dokumentację – kartę projektu, podział na zadania, opisy realizacji działań. Bardzo zaciekawił nas jeden z prezentowanych projektów o zawartości dwutlenku węgla w napojach gazowanych.
Myśleliśmy, że tego zbadać się nie da bo jak wydobyć gaz z napoju i jak go zebrać. Wyszło jednak, że jest to możliwe.
Wybór tematu projektu i określenie problemu. Cała grupa Po przeanalizowaniu podanych propozycji tematów do realizacji jako projekt edukacyjny zdecydowaliśmy się na wybór tematu o solach. Uważaliśmy, że temat może być dość ciekawy bo w końcu każdy z nas ma w domu najprostszą sól – sól kuchenną. Temat nam się też spodobał bo na zajęciach lekcyjnych omawialiśmy znaczenie różnych rodzajów soli, ich otrzymywanie i rozpuszczanie w wodzie. Trochę musieliśmy pomyśleć nad problemem do rozwiązania, żebyśmy dali radę.
Podział zadań w grupie. Ustalenie zadań do wykonania. Określenie źródeł informacji do rozwiązania problemu. Cała grupa Gdy stworzyliśmy grupę postanowiliśmy wybrać lidera, który będzie odpowiadał za uzupełnianie karty i będzie naszym filarem. Wstępnie określiliśmy zadania, które jeżeli zrobimy to czegoś się nauczymy i projekt ruszy do przodu. Myśleliśmy też o tym skąd będziemy brać informacje o solach. Pani zwróciła uwagę na to, żebyśmy zapisywali skąd każda informacja, zdjęcie, rysunek, tabelka jest wzięta: adres strony, tytuł książki, autorzy.
4 Badanie rozpuszczalności soli w wodzie. Sprawdzenie jak sole rozpuszczają się w wodzie.
Cel działania:
- zwrócenie uwagi na to, że nie wszystkie sole rozpuszczają się w wodzie,
- zwrócenie uwagi na to, że sole mogą dawać kolorowe roztwory lub osady
Patrycja Czekała

Magdalena Kujawa

Zadanie wykonaliśmy i sprawdziliśmy czy wszystkie sole tak jak sól kuchenna rozpuszczają się w wodzie. Zadanie wykonywaliśmy podczas zajęć SKN w pracowni chemicznej. Zrobiliśmy też zdjęcia, które później wykorzystamy do prezentacji. Nasze wyniki porównywaliśmy z tablicą rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
5 Reakcja strąceniowa – sposób otrzymania soli. Przeprowadzamy reakcję strąceniową i sprawdzamy jej efekt z tablicą rozpuszczalności.
Cel działania:
-  zwrócenie uwagi na to, że z jednej soli można otrzymać inne sole,
- zwrócenie uwagi na praktyczne zastosowanie tablicy rozpuszczalności i przewidywanie przebiegu reakcji chemicznych.
Małgorzata Sobczak
Daria Kleśta
Zadanie udało się wykonać. Koleżanki sprawdziły reakcję, w której otrzymały osad  chlorku srebra (I). Doświadczenie potwierdziło, że sole nie muszą rozpuszczać się w wodzie jak ta sól, którą mamy w domu.
6 Reakcja zobojętniania – jej praktyczne znaczenie w życiu człowieka i jako metoda otrzymywania soli. Przeprowadzamy reakcję zobojętniania i poszukujemy jej znaczenia w życiu codziennym.
Cel działania:
- zwrócenie uwagi na reakcję zobojętniania jako metody otrzymywania soli,
- zwrócenie uwagi na połączenie reakcji zobojętniania z pH.
Patrycja Czekała
Daria Kleśta
Zadanie wykonano. Wykorzystano do sprawdzenia reakcję między kwasem siarkowym (VI) i zasadą sodową oraz między kwasem solnym i zasadą potasową. Obie reakcje wykonano przy wykorzystaniu fenoloftaleiny. Zrobione zdjęcia wykorzystamy do przygotowania prezentacji o znaczeniu reakcji zobojętniania jako sposobu otrzymywania soli i jej praktycznego wykorzystania. Koleżanki znalazły też przykłady wykorzystania tej reakcji np. Manti (ma w sobie Mg(OH)2 i Al(OH)3, wapnowanie pól gdzie są kwaśne gleby, korzystanie w gum do żucia.
7 Poszukiwanie znaczenia soli. Poszukiwanie soli w:

 • przemyśle spożywczym
 • rolnictwie
 • medycynie
 • gospodarce
 • budownictwie

-

Patrycja Czekała:

 • CaCO3
 • NaNO3
 • KMnO4
 • AgNO3
 • Ca3(PO4)

Magdalena Kujawa

 • NaCl
 • CaSO4
 • AgCl
 • ZnS
 • Na2CO3
 • NaHCO3

Daria Kleśta:

 • ZnCl2
 • CaCl2

Zadanie wykonano w postaci prezentacji multimedialnej.
8 Poszukiwanie ogólnych wiadomości na temat soli. Rozpuszczalność i nazewnictwo soli. Daria Kleśta Zadanie wykonano w postaci dwóch plakatów.
9 Poszukiwanie wiadomości na temat właściwości soli. Informacje na temat właściwości fizycznych soli, co określa ich zastosowanie. Małgorzata Sobczak Zadanie wykonano w postaci prezentacji multimedialnej.

3. Karta – Konsultacje z nauczycielami

Terminy

Kiedy się odbyła?

Tematy

Czego dotyczyła konsultacja?

Imię i nazwisko

nauczyciela

Podpis nauczyciela
17.01.2011 r. (PN) Przedstawienie „projektu” jako metody nauczania.
Wyjaśnienie zasad pracy  w ramach projektu.
Katarzyna Brzychcy
24.01.2011 r  (PN) Przedstawienie przykładowego projektu „Który napój gazowany zawiera najwięcej CO2? Katarzyna Brzychcy
14.02.2011 r. (PN) Przedstawienie i omówienie propozycji projektów do realizacji. Zwrócenie uwagi na to skąd czerpiemy informacje na temat soli i ich zastosowania Katarzyna Brzychcy
21.02.2011 r. (PN) Rozpisanie zadań do realizacji i zwrócenie uwagi na poprawne prowadzenie dokumentacji. Sprawdzanie rozpuszczalności soli w  wodzie. Katarzyna Brzychcy
07.03.2011 r. (PN) Jak prowadzić bloga projektu. Przeprowadzanie reakcji strąceniowej. Katarzyna Brzychcy
14.03.2011r. (PN)

21.03.2011r (PN)

28.03.2011r. (PN)

4.04.2011r . (PN)

Wyszukiwanie informacji na temat znaczenia soli w naszym życiu. Katarzyna Brzychcy
11.04.2011 r. (PN) Sposób dokumentowania przeprowadzonych doświadczeń. Informacje o projektach na stronie szkoły. Katarzyna Brzychcy

4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

(tabela wypełniana po prezentacji)

Prezentacja

Forma prezentacji

Wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną na temat znaczenia soli w naszym życiu oraz najważniejszych wiadomości na temat tej grupy związków chemicznych.
Miejsce prezentacji Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie
Termin prezentacji Maj 2011 r.
Udział członków zespołu Wszyscy członkowie grupy.
Odbiorcy Uczniowie klas II oraz nauczyciele.
Publikacja

Forma publikacji

Materiały przekazane do biblioteki szkolnej, informacje na stronie internetowej szkoły, prowadzone blogi projektu

5. Karta zadania (lub działania) Jeśli projekt jest rozbudowany, to poza kartą projektu uczniowie mogą wypełniać także karty działań lub zadań.

Zadanie 1 Badanie rozpuszczalności soli w wodzie.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Sprawdzenie jak sole rozpuszczają się w wodzie.

Patrycja Czekała

Magdalena Kujawa

Podręcznik do chemii „Chemia Nowej Ery”, płyta dołączona do podręcznika, strony internetowe. Opiekun projektu, pozostali członkowie grupy. 28.02.2011r.

Realizacja (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy? Podczas wykonywania zaplanowanego działania sprawdziliśmy jak różne sole zachowują się po wsypaniu do wody. Zauważyliśmy, że nie każda sól rozpuszcza się w wodzie tak jak sól kuchenna, którą wykorzystujemy w domu.
Odczynniki do doświadczenia: woda, chlorek sodu, manganian (VII) potasu, siarczan (VI) miedzi (II), węglan wapnia, chlorek wapnia.
Szkło i sprzęt laboratoryjny: zlewki, bagietki.
Podczas wykonywania doświadczeń stosujemy się do zasad BHP w pracowni chemicznej.
Do zlewek wsypaliśmy niewielkie ilości wybranych soli a następnie wlaliśmy wodę. Po zamieszaniu bagietką sprawdzaliśmy czy sól rozdusiła się w wodzie.
Nasze obserwacje sprawdziliśmy w tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
Przykładowe zdjęcia do przygotowania prezentacji.


Wnioski:
Nie wszystkie sole rozpuszczają się w wodzie w jednakowym stopniu, są również takie, które nie rozpuszczają się wcale. To czy dana sól rozpuszcza się w wodzie możemy sprawdzić  tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków. Czytając tablicę zauważyliśmy, że wszystkie azotany (V) rozpuszczają się w wodzie i wtedy gdy sól w sobie sód lub potas.
Skorzystaliśmy z podręcznika Chemia Nowej Ery , stron internetowych:  www. edukator.pl/ portal-edukacyjny/sole  , www.chemia.dami.pl

Zadanie 2 Reakcja strąceniowa – sposób otrzymania soli.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Przeprowadzamy reakcję strąceniową i sprawdzamy jej efekt z tablicą rozpuszczalności. Małgorzata Sobczak
Daria Kleśta
Podręcznik Chemia Nowej Ery, „Repetytorium z chemii” autorstwa Krzysztofa Pazdry, strony internetowe. Opiekun projektu, pozostali uczestnicy grupy 07.03.2011 r.

Realizacja (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy? Podczas wykonywania zadania sprawdziliśmy na czym polega reakcja strąceniowa czyli prowadząca do osadu. Jest to jedna z metod otrzymywania soli. W ten sposób mogliśmy też zauważyć, że sole nie muszą rozpuszczać się w wodzie mogą być osadami. Zaskoczyło nas to, że jeżeli dwie ciecze są w osobnych probówkach to są roztworami a jak je zmieszamy razem do dają osad.
Odczynniki do doświadczenia: azotan (V) srebra (I), kwas chlorowodorowy, siarczan (VI) sodu i zasada wapienna.
Szkło i sprzęt laboratoryjny: statyw do probówek, probówki, bagietki, wkrapacz, lejek, sączek, zlewka.

Podczas wykonywania doświadczeń stosujemy się do zasad BHP – pracujemy z kwasami.
W probówkach rozpuściliśmy: azotan (V) srebra (I), siarczan (VI) sodu i do tych probówek wkropliliśmy do 1 kwas solny a do drugiej wlaliśmy zasadę wapienną. W probówkach powstały białe osady. Swoje obserwacje potwierdziliśmy tablicą rozpuszczalności. Przed reakcją też można przewidzieć czy powstanie osad.

Wnioski
Podczas reakcji niektórych substancji mogą powstać osady i wtedy reakcję nazywamy reakcją strąceniową. W naszym przypadku otrzymaliśmy dwa osady:
AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3
Na2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 ↓ +  2 NaOH

Zadanie3 Reakcja zobojętniania – jej praktyczne znaczenie w życiu człowieka i jako metoda otrzymywania soli.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Przeprowadzamy reakcję zobojętniania i poszukujemy jej znaczenia w życiu codziennym.

Patrycja Czekała
Daria Kleśta
Podręcznik „Chemia Nowej Ery”, płyta dołączona do podręcznika, strony internetowe echemia.info, preparaty lecznicze Mantii, Opiekun projektu, rodzice, pozostali uczniowie grupy. 21.03.2011 r.

Realizacja  (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy reakcję zobojętniania jako metodę otrzymywania soli i poszukaliśmy gdzie w życiu codziennym możemy ją wykorzystać w praktyce. Żeby zobaczyć efekt reakcji wykorzystaliśmy fenoloftaleinę.
Odczynniki : kwas siarkowy (V) , zasada sodowa, kwas solny, zasada potasowa.

Szkło i sprzęt laboratoryjny: statyw do probówek, probówki, bagietki, wkraplacz.
Podczas doświadczenia uważamy do pracujemy z substancjami żrącymi.
W probówkach rozpuściliśmy niewielkie ilości zasady sodowej i potasowej. Następnie wkropliliśmy fenoloftaleinę. Do probówek dodaliśmy odpowiednich kwasów i obserwowaliśmy zmiany w probówkach (zanik malinowej barwy)

Wnioski
Podczas reakcji zasad z kwasami zaobserwowaliśmy zanik barwy fenoloftaleiny co oznacz, że zasada przereagowała z dodanym kwasem. Sprawdziliśmy też gdzie wykorzystujemy tą reakcję i znaleźliśmy w medycynie przy leczeni nadkwasoty oraz podczas wapnowania zakwaszonych gleb.

Zadanie 4 Znaczenie soli w gospodarstwie domowym i w rolnictwie.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Poszukiwanie soli, które wykorzystujemy w gospodarstwie domowym oraz w rolnictwie. Ich praktyczne zastosowanie.

Patrycja Czekała
Daria Kleśta
Magdalena Kujawa
Małgorzata Sobczak
Podręcznik „Chemia Nowej Ery”, strony internetowe bryk.pl, sciaga.pl. Opiekun projektu, rodzice, pozostali uczniowie grupy. 28.03.2011r.

Realizacja (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy? Wyszukaliśmy w Internecie oraz w naszych podręcznikach informacji o solach występujących w gospodarstwie domowym i w rolnictwie. Pozyskane informacje umieściliśmy w naszych prezentacjach multimedialnych.

Wnioski

Sole są bardzo rozpowszechnionymi związkami chemicznymi w gospodarstwie domowym i w rolnictwie.

Zadanie 5 Znaczenie soli w medycynie (farmacja) oraz w środkach czystości.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Poszukiwanie przykładów soli, które mają zastosowanie w produkcji leków oraz do przygotowywania środków czystości (proszki, mydła). Patrycja Czekała
Daria Kleśta
Magdalena Kujawa
Małgorzata Sobczak
Podręcznik „Chemia Nowej Ery”, strony internetowe bryk.pl, sciaga.pl. Opiekun projektu, rodzice, pozostali uczniowie grupy. 4.04.2011r

Realizacja (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy?

Wyszukaliśmy w Internecie oraz w naszych podręcznikach informacji o solach mających zastosowanie

w produkcji leków oraz do przygotowywania środków czystości. Wyniki poszukiwań zamieściliśmy w prezentacji multimedialnej.

Wnioski

Sole są bardzo rozpowszechnionymi związkami chemicznymi w produkcji leków oraz do przygotowywania środków czystości.

Zadanie 6 Znaczenie soli w budownictwie oraz w innych dziedzinach naszego życia.

Planowanie (tabela wypełniana w trakcie planowana działania)

Działania Uczniowie wykonujący działanie i ich role Źródła informacji,  materiały i zasoby Sojusznicy Termin wykonania
Poszukiwanie przykładów soli oraz określenie ich znaczenia dla codziennego życia człowieka. Patrycja Czekała
Daria Kleśta
Magdalena Kujawa
Małgorzata Sobczak
Podręcznik „Chemia Nowej Ery”, strony internetowe bryk.pl, sciaga.pl. Opiekun projektu, rodzice, pozostali uczniowie grupy. 11.04.2011r.

Realizacja (tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)

Co i jak zrobiliśmy?

Wyszukaliśmy w Internecie oraz w naszych podręcznikach informacji o solach, ich znaczeniu w budownictwie oraz w innych dziedzinach naszego życia. Wyniki wyszukiwania  wykorzystaliśmy w prezentacji multimedialnej.

Wnioski

Sole są bardzo rozpowszechnionymi, wręcz podstawowymi związkami chemicznymi w budownictwie oraz w innych dziedzinach naszego życia.

Blitzy Theme & Wordpress PL
css.php