Sportowy Okrągły Stół – ankiety dla uczniów

Ankieta dla uczniów

Ankieta skierowana do uczniów klas I-III oraz IV-VI, zawiera  pytań dotyczących spędzania czasu wolnego, zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Zaznacz kółkiem:                płeć:  K  M                                                                                      klasa:         I                  II                                III

analogicznie IV, V, VI

Część I (czas wolny)

1.  Jak często podejmujesz formy aktywności fizycznej (ćwiczysz) poza lekcjami w- f?

 1. więcej niż 3 razy w tygodniu
 2. 3 razy w tygodniu
 3. 2 razy w tygodniu
 4. raz w tygodniu
 5. rzadziej

2.  Mając do dyspozycji godzinę czasu wolnego dziennie, najchętniej poświęcisz ją na (zaznacz jedną odpowiedź):

 1. książkę i lekcje
 2. komputer, telewizję
 3. spotkania towarzyskie
 4. zajęcia sportowo-rekreacyjne
 5. inne zajęcia

3.  Jakie formy aktywności ruchowej podejmujesz w czasie wolnym(zaznacz wszystkie w których brałeś/brałaś udział ) ?

 1. Piłka siatkowa
 2. Piłka ręczna
 3. Piłka nożna
 4. Piłka koszykowa
 5. Pływanie
 6. Bieganie
 7. Jazda na rowerze
 8. Jazda na rolkach i deskorolce
 9.  Gimnastyka
 10. Taniec
 11. Spacery

Część II (lekcje w-f)

1.  Czy chętnie uczestniczysz w lekcjach w-f?

 1. Tak
 2. Nie

2.  Czy chętnie uczestniczysz w lekcjach pływania?

 1. Tak
 2. Nie

3. Na lekcji w-f ćwiczymy elementy (zaznacz wszystkie
w których brałeś/brałaś udział).

 1. Gry z piłką (np. „dwa ognie”, piłka nożna)
 2. Zabawy z piłką (np. berek z piłką, „głupi Jaś)
 3. Skoki, przeskoki  (skakanka, kabel, ławeczka)
 4. Pływania
 5. Biegania
 6. Jazdy na rowerze
 7. Jazdy na rolkach i deskorolce
 8. Gimnastyki (np. przewroty, ćwiczenia na ławeczce, ćwiczenia z woreczkami)
 9. Tańca
 10. Spacery
 11. Inne (wymień max. 3)

 

Część III (dodatkowe zajęcia sportowe )

1.  Ile godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkole  chciał(a)byś mieć w tygodniu ?

 1. Więcej niż 4
 2. 4 godziny
 3. 3 godziny
 4. 2 godziny
 5. 1 godzina

2.  Czy uczestniczysz w zajęciach sportowych pozalekcyjnych  organizowanych przez szkołę ?

 1. Nie
 2. Tak

Dziękujemy za udział w ankiecie

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Od kilku lat nasza szkoła realizuje zadania związane z programem „Mały Mistrz”, podczas którego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej współpracują w określonych zadaniach z nauczycielami wychowania fizycznego z naszej szkoły i nie tylko ….

Działania z w/w programu połączyliśmy z zadaniem semestralnym programu „WF z Klasą” tj. wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Postanowiliśmy pomagać nauczycielom uczącym w klasach I-III w następujący sposób:

- nauczyciele pływania z klas I-III prowadzą lekcje wf we współpracy z chętnymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, którzy proszą o pomoc w przeprowadzeniu (np. sprawdzianów biegowych, testów sprawnościowych). Nauczyciele pływania służą pomocą w realizacji tych zadań , zastępując lekcje pływania zajęciami z LA we współpracy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej

- dla potrzeb szkoły zapraszany jest trener z Lekkiej Atletyki , który cyklicznie prowadzi lekcje wychowania fizycznego z udziałem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Na zajęciach wykorzystywane są takie przybory i przyrządy jak: płotki, piłeczki palantowe, piłki lekarskie, mini oszczep. Uczniowie mają również okazję skakać w dal czy  wzwyż.

- dodatkowo raz w roku zapraszany jest trener z piłki nożnej, który prowadzi typowe zajęcia z gier zespołowych z udziałem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Zwieńczeniem naszych wspólnych działań są:

 • rambit sportowo-wiedzowy

Polega on na tym, że pod koniec roku szkolnego nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają na salę gimnastyczną klasy I-III wraz ze swoimi wychowawcami do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji. Uczniowie startują w konkurencjach tj. biegi na wesoło, zadania z piłką itp oraz odpowiadają na pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują jednolite stroje sportowe, okrzyki i hasła sportowe, wybierają uczniów do konkurencji sprawnościowych i wiedzowych

 • Mistrzostwa Szkoły w Lekkiej Atletyce, podczas których nasi uczniowie startują w takich konkurencjach jak:

klasy I- biegi krótkie(na 50m) oraz rzut piłeczką palantową

klasy II -bieg na 120m i rzut oszczepem

klasy III -bieb na 240m i rzut piłką lekarską 2kg

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowują uczniów w swoich klasach do tych zawodów, wyłaniają reprezentację klasy wśród dziewczynek i chłopców a póżniej we współpracy z nauczycielami wf organizują w/w zawody LA.

Miłą niespodzianką dla startujących uczniów jest fakt,że osoby z najlepszymi wynikami startują w corocznych Mistrzostwach Głogowa w Lekkiej Atletyce, które odbywają się w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 6.

Śmiało można stwierdzić, że całoroczna współpraca nauczycieli wf z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej przynosi pozytywne efekty. Zaszczepia to w uczniach potrzebę ruchu i zainteresowania dyscypliną, która jest królową sportu czyli LA. Można również zaobserwować, że coraz więcej uczniów z klas młodszych korzysta z bieżni LA czy skacze w dal, niejodnokrotnie dopytując o dodatkowe zajęcia z tej dyscypliny. Uczniowie naszej szkoły zauważyli, że istnieją różne dyscypliny i konkurencje sportowe, które można uprawiać nawet na obiektach sportowych naszej szkoły i  nie wymagają one użycia specjalistycznego sprzętu. Chętnie biorą udział w zajęciach sportowych pod okiem trenerów i nauczycieli wf, z ogromną radością przystępują do zawodów sportowych klas I-III, które jeszcze przed paroma laty nie miały miejsca w naszej szkole. Trudnością jaką zauważamy jest to,że  godziny pracy nauczycieli wf i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są diametralnie różne( jesteśmy dużą szkołą i mamy aż 19 oddziałów wśród klas I-III i niewiele mniej w klasach IV-VI)i z tego względu z niektórymi klasami się nie widujemy. Na szczęście nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może sam decydowć o tym, kiedy będzie miał lekcję wf i to ułatwia nam w znacznej mierze współpracę.

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

ROZRUSZALIŚMY RODZICÓW, a nawet babcie i dziadków …. !!!

Było wesoło i sportowo na szkolnej sali gimnastycznej i szkolnej pływalni……               

SPORTOWE  TURNIEJE  RODZIN

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole odbyły się Sportowe Turnieje Rodzin. Do tego przedsięwzięcia zgłosiło się ponad  35 zespołów (w składzie: rodzic +dziecko).

W I części turnieju rodziny zostały zaproszone na salę gimnastyczną, gdzie brały udział w grach i zabawach sportowych. Konkurencje sprawnościowe (zawierające elementy biegu, skoku, ćwiczeń  z przyborami i piłkami) były przeplatane quizami wiedzowymi, dotyczącymi znajomości upodobań najbliższych członków rodziny.

II część tego sportowego, rodzinnego święta to impreza plenerowa, podczas której odbyły się rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy z chustą Klanzy, pokazy latawców,  a na zakończenie wspólne ognisko uczniów, ich rodziców i organizatorów rodzinnego turnieju. Wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki

„Więcej takich imprez”-  mówili rodzice i uczniowie żegnając się z organizatorami turnieju. Taka forma wspólnego spędzania czasu wolnego jest okazją do głębszego poznania się, radosnej zabawy, zdrowej rywalizacji i integracji dzieci i ich rodziców.

 

Dnia 14 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie został zorganizowany „Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego”.Uczestnikami zabawy byli uczniowie klas IV-VI oraz ich rodziceW turnieju wzięło udział 12 zespołów rodzinnych. Zespoły otrzymały medale, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i rodzicom odwagi oraz niesamowitego zaangażowania w rywalizację na boisku! Dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz dobrą zabawę!

Rodziny  naszych uczniów udowodniły też na PŁYWALNI, że ćwiczyć każdy może !!!!

Dnia  21.01.2016r. na szkolnej pływalni odbyły się III Rodzinne Zawody  Pływackie klas I-III zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych w naszej szkole.

Frekwencja uczestników  przekroczyła najśmielsze oczekiwanie organizatorów, ponieważ do startu stanęło ponad 40 rodzin, które rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach. Zawody rozpoczęły się zabawową sztafetą rodzinną, w której 25m dowolnym sposobem z makaronem płynęło dziecko a potem członek rodziny. W tej konkurencji najszybciej pływającą rodziną okazała się rodzina państwa Poniedziałek (uczennica klasy  IIIc – Paulina Poniedziałek płynąca wraz z tatą). Kolejne konkurencje to indywidualne starty uczniów naszej szkoły oraz ich opiekunów, wśród których mogliśmy zobaczyć: babcie, dziadków, rodziców czy dorosłe rodzeństwo.

Zarówno uczniowie jak i ich rodziny spisały się na medal!!!  Uczestnicy Rodzinnych Zawodów Pływackich pokazali, że można świetnie się bawić w gronie rodzinnym i szkolnym razem startując i kibicując, bo przecież sport bawi ale też uczy i wychowuje.

Najwięcej emocji podczas zawodów przysporzyły uczestnikom konkurencje rodzinne, gdzie niejedna babcia wykazała się wspaniałą tężyzną fizyczną i nie dawała za wygraną płynącym obok na torze dziadkiem czy tatusiem!!!

Serdecznie dziękujemy  startującym i bawiącym się ze swoimi pociechami rodzinom za to, że swoją obecnością na uroczystości udowodniły, że ćwiczyć może każdy, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej .

Pozostałe wyniki zawodów:

II konkurencja (indywidualne starty dzieci):

 1. Zarubajko Oskar
 2. Wojtysiak Błażej
 3. Mietliński Szymon

III konkurencja (indywidualne starty dorosłych):

 1. Pan Gawliński Dawid
 2. Pan Krzysztopolski Mariusz
 3. Pan Darowski Łukasz

Gratulujemy wszystkim babciom, dziadkom i rodzicom znakomitej formy fizycznej oraz  wysokich umiejętności pływackich a naszym uczniom odwagi, ducha walki i znakomitych wyników sportowych!!!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym chętnych uczniów i ich rodzin do zabawy na sportowo nie zabraknie!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych za rok!!!

Zespół nauczycieli wf jest chętny do współpracy wraz z innymi nauczycielami ze szkoły, którzy chcieliby zaprosić rodziców wraz z uczniami do wspólnych zabaw w szkole. Możemy połączyć nasze siły i zorganizować wesołą zabawę w duchu sportowym np. podczas obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym chętnych uczniów i ich rodzin do zabawy na sportowo nie zabraknie!!! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych za rok

 

12510370_948815658486828_1237356474216992046_n[1]12507408_948815205153540_8925546066896183221_n[1]

12439515_948816158486778_1831668420447039470_n[1]  12439208_948815471820180_7556722669516222574_n[1]

12548907_948816785153382_8733797011161534310_n[1]  12439065_948815355153525_8443698972354900128_n[1]

DSC_0856 DSC_0870  DSCN0805   DSC_0891

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

LAS już za nami ….

Dużym wydarzeniem sportowym w naszej szkole był „ XIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Tańca Nowoczesnego”.Odbył się 16.03.2016r.w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.Trwał 3,5 godz.Celem tego konkursu było propagowanie tańca jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,uwrażliwienie na piękno ruchu i muzyki ,wymiana doświadczeń.

Konkursy taneczne  organizowane przez Szkołę Podstawową nr10 w Głogowie mają długą historię.

Szkolny konkurs taneczny po raz pierwszy zorganizowano w roku szkolnym 2000/2001.Własnie w tym okresie powstał pierwszy zespół taneczny  ,którego pokazy  zainspirowały społecznośc szkolną do samodzielnego  tworzenia  układów tanecznych.Od tego czasu nastąpił rozwój grup tanecznych w naszej szkole ,obecnie jest 6 formacji ,które reprezentują naszą placówkę na różnych  imprezach i konkursach odnosząc znaczne sukcesy.

Początki  działalności były trudne- w organizacji konkursu pomagali rodzice i nauczyciele w-fu.Z czasem okazało się ,że w innych  głogowskich szkołach też powstały grupy taneczne i zrodził się pomysł organizacji „Międzyszkolnego Konkuru Tańca Nowoczesnego ‘’.Najpierw naszym sojusznikiem była Rada Rodziców i sponsorzy,w następnych latach rozwinęła się współpraca  z Miejskim Ośrodkiem Kultury.Na początku w konkursie brały udział zespoły  szkół głogowskich na poziomie podstawowym i gimnazjum,póżniej powstały kategorie klas I-III szkół podstawowych,klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum. W jubileuszowym  dziesiątym konkursie  i następnym dodatkowo brałay udział  formacje szkół ponadgimnazjalnych.Także zasięg konkursu się rozszerza i z roku na rok uczestniczy coraz więcej dzieci i młodzieży  z powiatu i województwa. Starosta Głogowski i  Prezydent Miasta Głogowa wyraziłi zgodę na objęcie patronatem naszego konkursu, co w bardzo dużym stopniu podniosło jego ranę w regionie dolnośląskim.

W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych,gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.Dwa miesiące wcześniej rozesłano zaproszenia wraz regulaminem  do szkół głogowskich i powiatu głogowskiego i na podstawie zgłoszeń ustalono przebieg konkursu.Uczestnicy startowali w następujących konkurencjach: mini formacja i formacja na poziomie klas I-III szkół podstawowych,klas IV-VI szkół podstawowych,gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.W sumie w zmaganiach brało udział 40 zespołów(150 tancerzy).Najlepsi otrzymali puchary a wszyscy dyplomy i malutkie upominki.Za organizację konkursu były odpowiedzialne dwie wuefistki p.Małgorzata Groffik i p.Ewelina Wnuk.Na turniej zaproszono Starostę Głogowskiego,Prezydenta Miasta Głogowa ,Dyrektora Szkoły oraz sponsorów i przedstawicieli prasy lokalnej  i telewizji.W jury zasiadały specjalistki od tańca i szeroko pojętej kultury.

Konkurs przebiegł sprawnie,wszyscy się dobrze bawili,  przeżyli wiele emocji i nabyli dużo nowych doświadczeń.

DSCN0913 DSCN0924 DSCN0945 DSCN0958 DSCN0971 (1)

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Sukces uczennicy SP10

 

Dziewczęta z klas IV-VI uczestniczące w zajęciach SKS z minisiatkówki mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie gry i nie tylko…

SP 10 należy do sieci szkół podstawowych „PIAST AKADEMII” i w związku  z tym dziewczynki uczestniczące w zajęciach z siatkówki mają możliwość udziału w konkursach, które proponuje Polski Związek Piłki Siatkowej. Ostatni konkurs dotyczył wykonania pracy plastycznej dowolną techniką na temat „Mój ulubiony trening siatkówki”.  Chętne dziewczynki z klas IV-V wykonały prace, które został przesłane do PZPS do Warszawy. Jakaż niespodzianka spotkała uczennice klasy 4 D – OLIWIĘ WITCZAK, której praca plastyczna znalazła się wśród prac nagrodzonych !!! Dnia 11 grudnia Oliwia otrzymała fantastyczną nagrodę – dres Siatkarskich Ośrodków Szkolnych  „Polska Siatkówka”, a dla naszej szkoły 5 piłek Molten. Gratulacje dla Oliwii !!!

Serdecznie dziękuję wszystkim dziewczynkom za przygotowanie prac plastycznych na konkurs.

S. Szczeblewska

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

„Spotkanie z Mistrzem”

 

Dnia 7 grudnia uczennice klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 10 uczestniczyły w Inauguracji PIAST AKADEMII, którą zorganizował SOS przy Gimnazjum nr 2, MKS Piast (sekcja piłki siatkowej) oraz Starostwo Powiatowe w Głogowie. Podczas imprezy zostały zaprezentowane wszystkie grupy siatkarskie, w których zajęciach uczestniczą również nasze uczennice. Naszą szkołę reprezentowało 25 dziewczynek. Inaugurację zaszczycił swoją obecnością Mistrz Świata w siatkówce p. Marcin Możdżonek oraz reprezentant Polski p. Grzegorz Łomacz (Cuprum Lubin). Dziewczynki miały okazję zadać pytania zawodnikom, których karierę sportową podziwiają na co dzień. Był czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy.

Opiekunowie : S. Szczeblewska, A. Gostyńska

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Siatkówka na wesoło

 

Dnia 27 stycznia, podczas zajęć pozalekcyjnych SKS, został rozegrany  „Turniej Minisiatkówki MIKST” klas szóstych. W tym turnieju każdą klasę szóstą reprezentował czteroosobowy zespół złożony z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców. Miłym zaskoczeniem dla organizatora był bardzo pozytywny odbiór zabawy sportowo-rekreacyjnej przez uczniów klas szóstych, ich zaangażowanie w grę i doping, jak również ogromne poczucie humoru w niektórych zagraniach  piłki (głowa, noga, brzuch). Turniej miał przede wszystkim charakter rekreacyjny i zabawowy, ale przede wszystkim integracyjny.

Oto wyniki rywalizacji klas :

1 miejsce – klasa 6 B

Skład : Anita Wrembel, Wiktoria Pyk, Patrycja Kotwica – Pach, Natalia Wolińska, Bartosz Szczeblewski, Jakub Gorzelańczyk, Oskar Kolasa, Dominik Sołtys

2 miejsce – klasa 6 C

Skład : Wiktoria Gomułka, Kamila Kusiołek, Martyna Woźniak, Kinga Świerszczak, Kacper Szydłowski, Konrad Kiczak, Daniel Korzon, Wojtek Poniedziałek

3 miejsce – klasa 6 A

Skład : Zuzanna Rubacka, Natalia Miłek, Piotr Krukowski, Daniel Chamioło, Jakub Będziński, Mateusz Domagała

4 miejsce – klasa 6 D

Skład : Hanna Kobylarz, Martyna Dziergawko, Julia Walkowiak, Jakub Dopierała, Jakub Danielak, Kacper Buczek.

 

„Najlepsza Zawodniczka – MVP” – HANNA KOBYLARZ 6D

„Najlepszy Zawodnik – MVP”  – JAKUB DOPIERAŁA  6D

 

Dziękuję wszystkim uczennicom i uczniom klas szóstych za wspólną zabawę na sportowo !!!

Organizator : S. Szczeblewska

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Mistrzostwa Głogowa i Powiatu Głogowskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 była organizatorem (21.01) Mistrzostw Głogowa w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt w kategorii „czwórki”. Reprezentacja naszej szkoły zagrała bardzo dobry, zacięty mecz wygrywając w taebraku z SP 3 – 2 : 1 (15:25, 25:22, 15:13) zdobywając tytuł Mistrza Głogowa.

Dnia 26 stycznia w naszej szkole zostały rozegrane zawody Mistrzostw Powiatu Głogowskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt w kategorii „czwórki”. W zawodach wzięły udział następujące szkoły : SP Nielubia, SP Kotla, SP 3 i SP 10.

Oto wyniki spotkań :

SP 10 – SP Kotla      2 : 0

SP Nielubia  – SP 3   0 : 2

Mecze o miejsca :  III – IV   SP Nielubia – SP Kotla   2 : 0

                                 I  -  II    SP 3     -    SP  10            2 : 0

Tym razem reprezentacja naszej szkoły musiała uznać wyższość przeciwniczek z SP 3, tym samym zdobywając tytuł W-ce Mistrza Powiatu Głogowskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Oto skład reprezentacji szkoły :

Anita Wrembel 6 b (kapitan), Adrianna Kornacka 6 b, Wiktoria Pyk 6 b, Hanna Darowska 5 c, Weronika Michałowicz 5 b, Zuzanna Rubacka 6 a, Natalia Miłek 6 a, Hanna Kobylarz 6 d, Wiktoria Gomułka 6 c, Kamila Kusiołek 6 c.

Gratulacje dla dziewcząt !

Opiekun : Sylwia Szczeblewska

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

W SP 10 rozwijamy pasje…

 

Dużą popularnością w naszej szkole cieszą się zajęcia z gier zespołowych. Dziewczęta klas IV-VI chętnie  uczestniczą w zajęciach z mini piłki siatkowej, na których doskonalą swoje umiejętności z zakresu tej gry. Aby przekonać się, jak wiele pracy wymaga osiąganie wysokich celów w sporcie, postanowiły podpatrzeć siatkarzy z Super Ligi. Dnia 10 listopada 22 osobowa grupa z naszej szkoły wzięła udział w meczu Super Ligi Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn. Dziewczynki mogły podziwiać grę na parkiecie samego Mistrza Świata – Marcina Możdżonka oraz reprezentanta Polski Grzegorza Łomacza. Udział w tym wydarzeniu sportowym był dla dziewczynek dobrą lekcją siatkówki  oraz dużym zastrzykiem pozytywnych emocji, a ich sportowy doping powiódł Cuprum Lubin do gładkiego zwycięstwa 3 : 0 !!!

Organizator :S. Szczeblewska

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Grand Prix Głogowa w MINISIATKÓWCE DZIEWCZĄT”

 

Dnia 19 grudnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie został rozegrany drugi turniej minisiatkówki dziewcząt z cyklu „GRANG PRIX GŁOGOWA”. Organizatorem turnieju jest sekcja piłki siatkowej przy MKS PIAST GŁOGÓW.  Na parkiecie zespoły rywalizowały w trzech  kategoriach : dwójki, trójki i czwórki. W  turnieju wzięły udział reprezentacje następujących szkół i klubów : SP – 3, SP – 7, ORANGE WILKÓW, ZAHIR WSCHOWA, VIRTUS VOLLEY SZLICHTYNGOWA oraz gospodarz MKS PIAST GŁOGÓW, który zrzesza dziewczynki ze szkół podstawowych powiatu głogowskiego (SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 10, SP Nielubia). Na parkiecie rywalizowało około 70 dziewczynek, a najwięcej zespołów zagrało w najmłodszej kategorii wiekowej „dwójki” – aż 13 drużyn !!!

Oto wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:

„Czwórki”

 1. SP 3 I
 2. MKS PIAST I (Wiktoria Pyk 6b, Wiktoria Gomułka 6 c)
 3. MKS PIAST II (Anita Wrembel 6b, Ada Kornacka 6b, Maja Darczuk 6b, Kamila Kusiołek 6c)
 4. SP 3 II

„Trójki”

 1. Virtus Volley Szlichtyngowa
 2. ZAHIR WSCHOWA
 3. MKS PIAST I (Weronika Michałowicz 5b, Hania Darowska 5 c, Martynka Sztąberek 5c)
 4. MKS PIAST II (Dominika Grondalska 5c, Daria Totoszko 5c)
 5. SP 7

„Dwójki”

 1. Orange Wilków II
 2. Virtus Volley Szlichtyngowa I
 3. SP 3 I
 4. Virtus Volley Szlichtyngowa II
 5. MKS PIAST II  (Sonia Jodczyk 4d, Maja Nabożna 4d)
 6. ZAHIR  WSCHOWA II
 7. MKS PIAST I  (Oliwia Witczak 4d)
 8. Orange Wilków II
 9. SP 3 IV
 10. SP 3 III
 11. MKS PIAST III (Gabrysia Trzaniec 4 c)
 12. Virtus Volley Szlichtyngowa III
 13. Orange Wilków III

Dziękuję wszystkim dziewczynkom za udział w turnieju. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców, dla p. Joanny i Mariusza Witczak za ogromny wkład pracy i pomoc przy organizacji turnieju.

 

Organizator : S. Szczeblewska,

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment