Scenariusz LAS-u – „Sportowy dzień dziecka”

SCENARIUSZ LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ (LAS)

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

1.ORGANIZATORZY:  nauczyciele wychowania fizycznego w SP nr 12 w Łodzi

2. CEL :

 • Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.
 • Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej fair play.
 • Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
 • Edukacja poprzez zabawę.
 • Rozbudzanie zainteresowań sportowych uczniów

3. TERMIN:   1.06.2016 r.

4. MIEJSCE:  boisko ”ORLIK” przy SP nr.12

5. UCZESTNICY: uczniowie i nauczyciele SP nr 12 w Łodzi , uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 29 w Łodzi ,członkowie zespół    tańca  ”Czarne Stopy”.

6.SPRZĘT: sprzęt nagłaśniający , sprzęt sportowy

 

HARMONOGRAM IMPREZY

Część 1 – blok dla klas (I-III)

9.00 – Wprowadzenie klas przez wychowawców na teren boiska do piłki nożnej (Ustawienie klas na  kształt litery U)

9.05 – Powitanie uczestników przez organizatorów , przedstawienie celu i planu imprezy.

9.08 –  Głos zabiera Dyrektor SP nr 12

9.10 –  Przeprowadzenie wspólnej rozgrzewki tanecznej dla uczestników przez członków zespołu  ”Czarne Stopy”.

9.20 – 9.30 Podział na grupy : grupa I klasy I , grupa II klasy II , grupa III klasy III , rozejście na stacje

 

UWAGI

 • Uczniowie Gimnazjum nr 29 w ramach projektu edukacyjnego pomagają w przygotowaniu imprezy , pod nadzorem nauczycieli wf przeprowadzają konkurencje sportowe oraz sędziują.
 • Na każdej stacji uczniowie z danej grupy przebywają około  20 – 25 minut. Po tym czasie następuje zmiana grup na stacjach zapowiedziane przez prowadzącego imprezę spikera (nauczyciel wf)

 

Stacja nr 1 : Boisko do piłki nożnej : wyścigi rzędów ( 20- 25 min.)

Opis :   Każda z klas wybiera po 10 zawodników do każdego wyścigu (chłopcy i dziewczęta) .  Po wyścigu klasa ma obowiązek wykonać zmianę zawodników na tych którzy jeszcze nie brali udziału w zabawie. Uczniowie Gimnazjum nr 29 pod nadzorem nauczyciela wf  z SP nr 12 przeprowadzają opracowane wcześniej konkurencje dla danego poziomu klas (około 4 do 5 konkurencji )

 

Stacja nr 2 : Boisko do piłki koszykowej : mini turniej zbijaka ( 20- 25 min.)

Opis :   Grupy biorą udział w mini turnieju w zbijaka. Klasy grają systemem każdy z każdym. Przy trzech klasach na poziom rozegrane zostaną trzy mecze po 6 minut. Po 6 min sędzia ogłasza zwycięzcę meczu na podstawie większej ilości zawodników którzy nie zostali zbici w drużynie.

 

 

Stacja nr 2 : kort do tenisa : nauka układu tanecznego ( 20- 25 min.)

Opis :   Klasy biorą udział w nauce prostego układu tanecznego przygotowanego przez klub tańca  „Czarne Stopy”. Po 15 minutach nauki każda z klas osobno próbuje wykonać  układ bez pomocy prowadzącego.  Prowadzący ocenia która z klas wykonała go najlepiej.

 

10.40 – Zebranie wszystkich grup na boisku do piłki nożnej ( ustawienie na kształt litery U) . Podsumowanie imprezy rozdanie nagród dla wszystkich uczestników ( drobne upominki dla każdego dziecka za udział ) . Pożegnanie i podziękowania Pani Dyrektor SP 12 za wspólną zabawę .

10.55- Zakończenie bloku dla klas I-III

 

Część 2 – blok dla klas (IV-VI)

 

11.00 – Wprowadzenie klas przez wychowawców na teren boiska do piłki nożnej (Ustawienie klas na  kształt litery U)

11.05 – Powitanie uczestników przez organizatorów , przedstawienie celu i planu imprezy.

11.08 –  Głos zabiera Dyrektor SP nr 12

11.10 –  Przeprowadzenie wspólnej rozgrzewki tanecznej dla uczestników przez członków zespołu   ”Czarne Stopy”.

11.20 – 11.30 Podział na grupy : grupa I klasy I , grupa II klasy II , grupa III klasy III , rozejście na stacje

 

UWAGI

 • Uczniowie Gimnazjum nr 29 w ramach projektu edukacyjnego pomagają w przygotowaniu imprezy , pod nadzorem nauczycieli wf przeprowadzają konkurencje sportowe oraz sędziują.
 • Na każdej stacji uczniowie z danej grupy przebywają około  20 – 25 minut. Po tym czasie następuje zmiana grup na stacjach zapowiedziane przez prowadzącego imprezę spikera (nauczyciel wf)

 

Stacja nr 1 : Boisko do piłki nożnej : wyścigi rzędów ( 20- 25 min.)

Opis :   Każda z klas wybiera po 10 zawodników do każdego wyścigu (chłopcy i dziewczęta) . Po wyścigu klasa ma obowiązek wykonać zmianę zawodników na tych którzy jeszcze nie brali udziału w zabawie. Uczniowie Gimnazjum nr 29 pod nadzorem nauczyciela wf  z SP nr 12 przeprowadzają opracowane wcześniej konkurencje dla danego poziomu klas (około 4 do 5 konkurencji )

 

Stacja nr 2 : Boisko do piłki koszykowej : turniej w dwa ognie ( 20- 25 min.)

Opis :   Grupy biorą udział w mini turnieju w dwa ognie. Klasy grają systemem każdy z każdym. Przy trzech klasach na poziom rozegrane zostaną trzy mecze po 6 minut. Po 6 min sędzia ogłasza zwycięzcę meczu na podstawie większej ilości zawodników którzy nie zostali zbici w drużynie.

 

Stacja nr 2 : kort do tenisa : nauka układu tanecznego ( 20- 25 min.)

Opis :   Klasy biorą udział w nauce prostego układu tanecznego przygotowanego przez klub tańca  „Czarne Stopy”. Po 15 minutach nauki każda z klas osobno próbuje wykonać  układ bez pomocy prowadzącego.  Prowadzący ocenia która z klas wykonała go najlepiej.

 

12.40 – Zebranie wszystkich grup na boisku do piłki nożnej ( ustawienie na kształt litery U) . Podsumowanie imprezy rozdanie nagród dla wszystkich uczestników ( drobne upominki dla każdego dziecka za udział ) . Pożegnanie i podziękowania Pani Dyrektor SP 12 za wspólną zabawę .

 

13.00 – Zakończenie bloku dla klas IV-VI

 

 

 

Opracował: mgr Adam Kadłubaj

SPRAWOZDANIE Z LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ

W dniu 28 maja 2015 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi już po raz trzeci odbył się Turniej Taneczny Zespołów Szkolnych i Przedszkolnych „Strefa Tańca”. Konkurs zorganizowany był przez Szkołę Podstawową nr 12 oraz Klub Sportowy „Czarne Stopy”. W turnieju wzięło udział sześć szkół podstawowych z całej Łodzi , były to miedzy innymi:

 • Szkoła Podstawowa nr 206 – zespół „DNA Ziemniaki” pod opieką Pana Dominika Radczaka
 • Szkoła Podstawowa nr 199 – Studio Tańca Atut pod opieką Pani Marty Romaniszyn
 • Szkoła Podstawowa nr 12 – zespół „Czarne Stópki” pod opieką Pana Piotra Sieradzkiego
 • Szkoła Podstawowa nr 205 – zespół „DNA Plus” pod opieką Pani Anety Grzybowskiej
 • Szkoła Podstawowa Mikron – zespół „Mikronik” – pod opieką Pana Dominika Radczaka
 • Szkoła Podstawowa nr 152 -zespół „Cheerleaderki” pod opieką Pani Joanny Kolendo
 • Szkoła Podstawowa nr 205 – zespół „DNA J5″ pod opieką Pani Anety Grzybowskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 206 – zespół „DNA Junior 2″ pod opieką Pana Dominika Radczaka

Stu osiemdziesięciu młodych tancerzy rywalizowało w dwóch kategoriach tanecznych oraz dwóch kategoriach wiekowych. Wśród pierwszych trzech laureatów w konkursie tanecznym, w każdej rozegranej konkurencji, zostały rozdane puchary i pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy rywalizowali zgodnie z duchem fair play, a dla wszystkich była to okazja do wymiany wspólnych doświadczeń tanecznych oraz do świetnej zabawy . Zespoły taneczne były zadowolone ze sprawnej organizacji zawodów i już zapowiedziały swój udział przyszłorocznej edycji naszego konkursu.  Poniżej zamieszczamy fotorelację, która w pełni oddaje wspaniałą atmosferę jaka towarzyszyła zorganizowanej przez nas imprezie sportowo tanecznej.

DSCN0221 (Kopiowanie)DSCN0236 (Kopiowanie) DSCN0237 (Kopiowanie) DSCN0233 (Kopiowanie) DSCN0230 (Kopiowanie) DSCN0229 (Kopiowanie) DSCN0226 (Kopiowanie) DSCN0223 (Kopiowanie) DSCN0221 (Kopiowanie) DSCN0216 (Kopiowanie) DSCN0215 (Kopiowanie) DSCN0214 (Kopiowanie) DSCN0213 (Kopiowanie) DSCN0212 (Kopiowanie) DSCN0211 (Kopiowanie) DSCN0210 (Kopiowanie) DSCN0208 (Kopiowanie) DSCN0207 (Kopiowanie) DSCN0204 (Kopiowanie) DSCN0201 (Kopiowanie) DSCN0200 (Kopiowanie) DSCN0199 (Kopiowanie) DSCN0197 (Kopiowanie) DSCN0196 (Kopiowanie) DSCN0195 (Kopiowanie) DSCN0188 (Kopiowanie) DSCN0192 (Kopiowanie) DSCN0193 (Kopiowanie) DSCN0194 (Kopiowanie) DSCN0185 (Kopiowanie) DSCN0184 (Kopiowanie) DSCN0183 (Kopiowanie) DSCN0180 (Kopiowanie) DSCN0179 (Kopiowanie) DSCN0178 (Kopiowanie) DSCN0174 (Kopiowanie) DSCN0173 (Kopiowanie) DSCN0172 (Kopiowanie) DSCN0169 (Kopiowanie) DSCN0168 (Kopiowanie) DSCN0167 (Kopiowanie) DSCN0162 (Kopiowanie) DSCN0160 (Kopiowanie) DSCN0157 (Kopiowanie) DSCN0153 (Kopiowanie) DSCN0152 (Kopiowanie) DSCN0140 (Kopiowanie) DSCN0139 (Kopiowanie) DSCN0138 (Kopiowanie) DSCN0134 (Kopiowanie) DSCN0131 (Kopiowanie) DSCN0130 (Kopiowanie) DSCN0129 (Kopiowanie) DSCN0128 (Kopiowanie) DSCN0125 (Kopiowanie) DSCN0124 (Kopiowanie) DSCN0123 (Kopiowanie) DSCN0112 (Kopiowanie) DSCN0111 (Kopiowanie) DSCN0110 (Kopiowanie) DSCN0108 (Kopiowanie) DSCN0094 (Kopiowanie) DSCN0083 (Kopiowanie) DSCN0082 (Kopiowanie) DSCN0081 (Kopiowanie) DSCN0079 (Kopiowanie) DSCN0076 (Kopiowanie) DSCN0075 (Kopiowanie) DSCN0074 (Kopiowanie) DSCN0073 (Kopiowanie) DSCN0072 (Kopiowanie) DSCN0069 (Kopiowanie) DSCN0068 (Kopiowanie) DSCN0063 (Kopiowanie) DSCN0062 (Kopiowanie) DSCN0061 (Kopiowanie) DSCN0055 (Kopiowanie) DSCN0056 (Kopiowanie) DSCN0057 (Kopiowanie) DSCN0060 (Kopiowanie) DSCN0054 (Kopiowanie) DSCN0052 (Kopiowanie) DSCN0050 (Kopiowanie) DSCN0048 (Kopiowanie) DSCN0041 (Kopiowanie) DSCN0043 (Kopiowanie) DSCN0045 (Kopiowanie) DSCN0046 (Kopiowanie) DSCN0036 (Kopiowanie) DSCN0037 (Kopiowanie) DSCN0039 (Kopiowanie) DSCN0040 (Kopiowanie) DSCN0035 (Kopiowanie) DSCN0034 (Kopiowanie) DSCN0031 (Kopiowanie) DSCN0029 (Kopiowanie) DSCN0026 (Kopiowanie) DSCN0025 (Kopiowanie) DSCN0024 (Kopiowanie) DSCN0023 (Kopiowanie) DSCN0027 (Kopiowanie) DSCN0028 (Kopiowanie) DSCN0056 (Kopiowanie) DSCN0055 (Kopiowanie) DSCN0054 (Kopiowanie) DSCN0021 (Kopiowanie) DSCN0026 (Kopiowanie) DSCN0025 (Kopiowanie) DSCN0024 (Kopiowanie) DSCN0023 (Kopiowanie) DSCN0049 (Kopiowanie) DSCN0048 (Kopiowanie) DSCN0047 (Kopiowanie) DSCN0046 (Kopiowanie) DSCN0052 (Kopiowanie) DSCN0051 (Kopiowanie) DSCN0045 (Kopiowanie) DSCN0041 (Kopiowanie) DSCN0036 (Kopiowanie) DSCN0035 (Kopiowanie) DSCN0040 (Kopiowanie) DSCN0044 (Kopiowanie) DSCN0043 (Kopiowanie) DSCN0042 (Kopiowanie) DSCN0037 (Kopiowanie) DSCN0039 (Kopiowanie) DSCN0033 (Kopiowanie)

Sprawozdanie z drugiego zadania do wyboru.

Od października w naszej szkole można rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz kondycję uczęszczając na nowe zajęcia . Są to „Gry i zabawy ruchowe” . Prowadzi je nauczyciel wychowania fizycznego  pan Adam Kadłubaj. Ponieważ nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w nietypowych grach i zabawach postanowiono, że damy im możliwość zarówno poznawania  jak również wspólnego  wymyślania ich nowych form. Najliczniejszą grupę uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  stanowili uczniowie klas czwartych. Już od pierwszych zajęć, które odbywały się regularnie w każdy poniedziałek po godzinie 15 można było zaobserwować zadowolenie i radość jaką czerpali nasi uczniowie z wspólnej zabawy z rówieśnikami. W trakcie całego roku szkolnego dzieci poznały mnóstwo nowych gier i zabaw, które mogły następnie wykorzystać w czasie spędzania czasu wolnego z bliskimi.Poza tradycyjnymi salami gimnastycznymi,  zajęcia prowadzone były również na korcie tenisowym , boiskach do piłki nożnej i koszykowej. Do najbardziej popularnych i lubianych gier należały różne formy”Zbijaków” i „Dwóch ogni”, „Przerzucanek siatkarskich” . Gdy korzystaliśmy z dużej sali gimnastycznej uczniowie najchętniej grali w „Ślepą siatkówkę” . Gra przypomina „siatkarską przerzucankę” z tą różnicą że zamiast siatki zwieszona była kotara lub ustawiony duży materac zasłaniający pole przeciwnika. Uczestnicy musieli przyjmować piłkę , którą widzieli dopiero gdy znajdowała się nad siatką , dlatego naszą grę nazwaliśmy „Ślepą siatkówką” . W trakcie zajęć na świeżym powietrzu wykorzystywaliśmy kort tenisowy gdzie poznawaliśmy gry zabawy z  podbijaniem. Graliśmy również w uproszczone formy tenisa ziemnego. Hitem zajęć były zorganizowane w jedną z sobót na specjalną prośbę uczniów klas 5 rozgrywki z wyrzutniami „Nerf”.Gra przypomina trochę paintball z tą różnicą, że zawodnicy zamiast pocisków w postaci kólek z farbą korzystali z bezpiecznych piankowych strzałek oraz posiadali specjalne okulary ochronne.Zabawa była wspaniała. Uczniowie w trakcie zajęć często sami podawali pomysły na nowe gry i zabawy co dodatkowo je urozmaicało. Gry i zabawy będą prowadzone do końca roku szkolnego a sądząc po zainteresowaniu prawdopodobnie również i w przyszłym roku szkolnym. 

opublikował: Adam Kadłubaj

20141117_152133_120141117_152302_1 20141117_152302_2 20141117_152302_4 20141117_152302_5 20141117_152302_6 20141117_152307_3 20141126_083310_6 20141126_083310_7 20141126_083310_9 20141224_105526_2 20141224_105527_8 20141224_105531_3 20141224_105541_1 20141224_105541_2

 

Szczegóły dotyczące lokalnej akcji sportowej „LAS”

Lokalna akcja sportowa będzie wiązała się ze zorganizowaniem przez naszą szkołę turnieju tańca pod nazwą „Strefa tańca”. Chcemy zaprosić jak najwięcej szkół z regionu łódzkiego. Planujemy dwie kategorie wiekowe formacji pierwsza  dla dzieci  z klas 1-3 oraz druga dla klas 4-6.  Współpracę przy organizacji turnieju zadeklarował łódzki klub tańca sportowego „Czarne stopy” dlatego mamy nadzieję, że będzie zorganizowany na wysokim poziomie. Turniej planowany jest na ostatni tydzień maja 2015 roku natomiast dokładną datę  podamy w późniejszym terminie.

Deklaracja II zadania do wyboru

Po dłuższym namyśle podjęliśmy decyzję , że jako drugie zadanie do wyboru wybierzemy nowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły. Będą to zajęcia z gier i zabaw ruchowych. Nasi uczniowie szczególnie ci młodsi bardzo lubią taką formę ruchu i mamy nadzieję, że będą mieli ogromną przyjemność z uczestnictwa w naszych nowych zajęciach pozalekcyjnych.

Zadanie do wyboru ” Rozruszaj rodziców ”

Andrzejki z rodzicami na sportowo.

W dniu 26.11.2014 r. w naszej szkole odbyły się niezwykłe Andrzejki. Nietypowy był ich sportowy charakter oraz obecność rodziców, którzy wspólnie ze swoimi pociechami brali w nich aktywny udział.  Zabawa była wspaniała. Przyczyniła się do tego wychowawczyni klasy 2a Pani Anneta Kasprzak vel Rosiak , która zmotywowała prawie wszystkich rodziców do obecności w dobrym humorze na naszych andrzejkowych zawodach. Resztą zajął się Pan Adam Kadłubaj , który poprowadził sportową cześć imprezy.              Na początku wykazywali się najmłodsi rywalizując w wyścigach rzędów. Był to moment kiedy rodzice mogli podziwiać sprawność swoich dzieci. Potem role się odwróciły dzieci dopingowały swoje mamy w wyścigach na wesoło (np. z zakupami) oraz tatusiów między innymi w sztafecie z kołem samochodowym.  Po wyścigach wszyscy obecni  podzielili się na dwie drużyny i wzięli udział w rodzinnym turnieju gier zespołowych. Na początek ulubiona zabawa najmłodszych czyli dwa ognie z wykorzystaniem miękkich piłek a następnie odmiana siatkówki  czyli tzw. „przerzucanka”. Wszyscy świetnie się bawili. Na koniec każdy z obecnych mógł wziąć dostępny w szkole sprzęt sportowy i w dowolny sposób wykorzystać go do jak najlepszej zabawy. Po części sportowej która trwała ponad dwie godziny wychowawca zabrał całą klasę 2a ( dzieci i rodziców) na andrzejkowe wróżby , zabawy i poczęstunek. Zarówno dzieci jak i rodzice byli zachwyceni taką formą zabawy andrzejkowej. Ja jako koordynator też na tej super imprezie byłem i świetnie się bawiłem. Pozdrawiam wszystkich rodziców i dziękuje za tak liczne przybycie .

Koordynator projektu – Adam Kadłubaj

2                         3 4 5 6 7 8 9 12 14 17 19 22 23 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 47 48 50 51 53 54 55 56 58 59 60 sam_0036 sam_0058 sam_0076 sam_0079 sam_0081 sam_0101 sam_0116

 

Debata – Sportowy Okrągły Stół

W dniu 12.XI.2014 r. w ramach programu „Wf z klasą” w naszej szkole odbyła się debata : „ Sportowy Okrągły Stół ” . Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali się do niej  wcześniej na lekcjach wychowawczych. Dyskutowali na temat wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych prowadzonych w SP nr 12 w Łodzi. Dzięki temu przybyli na debatę  z głowami pełnymi pomysłów i chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczniami. Debata została zorganizowana przez koordynatora programu Pana Adama Kadłubaja. Odbyła się w dużej sali gimnastycznej. Punktualnie o godzinie 10.05 pojawili się  uczniowie klas czwartych i piątych wraz z wychowawcami. Debatę krótkim wprowadzeniem rozpoczęła  Dyrektor SP nr 12 Pani Anna Wróblewska. Następnie głos zabrał koordynator, który poprowadził do końca całe spotkanie. Na wstępie przedstawił programu „ Wf z klasą” , opisał zadania szkoły oraz cel debaty. Potem przystąpiliśmy do pierwszego punktu jakim były plusy i minusy wychowania fizycznego w naszej szkole. Każda klasa otrzymała kilka kartonów na , których zapisywała swoje przemyślenia. Po kilku minutach  przedstawiciele klas wychodzili na środek sali i prezentowali zdanie całej klasy. Po wystąpieniu rzeczników grup głos mógł zabrać każdy kto chciała coś dodać  albo przedstawić swój punkt widzenia na dany temat. Do najmocniejszych stron wychowania fizycznego w naszej szkole uczniowie zaliczali miedzy innymi:  dobre zaplecze sportowe w postaci boiska „Orlik” oraz sali sportowej  , fajnych nauczycieli , urozmaicone lekcje , w miarę dobry sprzęt sportowy. Natomiast za najsłabsze uznali: dużą liczbę uczniów na zajęciach wf i dzielenie się salą z innymi klasami , za mało godzin wf  w szkole (tylko 4), przy nieobecnościach nauczycieli wf zastępstwa w postaci innych lekcji . Pomimo zadowolenia niektórych grup z zaplecza sportowego były też klasy niezadowolone, które uważały że sprzętu jest za mało albo jest zbyt słabej jakości. Ogólnie uznano jednak, że wychowanie fizyczne oraz zajęcia sportowe w naszej szkole są prowadzone na całkiem „niezłym poziomie”. Drugim punktem debaty były sposoby udoskonalenia zajęć sportowych w naszej szkole. Podobnie jak przy punkcie pierwszym dyskutowaliśmy kilka minut w zespołach klasowych a następnie rzecznicy klas przedstawiali nasze zdanie na forum. Kartony z zapisanymi pomysłami zawieszaliśmy na siatce do siatkówki i tym sposobem pod koniec debaty mieliśmy tzw. „ Siatkę pomysłów”.  Uczniowie najchętniej udoskonaliliby zajęcia wychowania fizycznego poprzez remonty sali gimnastycznej i szatni oraz zakup nowego sprzętu. Część uważała, że powinno się zwiększyć liczbę lekcji wf  a szczególnie tych na, których odbywają się gry zespołowe        i zabawy ruchowe. Jednym z pomysłów było wydłużenie przerw aby uczniowie mogli spokojnie przebrać się i wykąpać po lekcji. Ostatnim punktem debaty było przedstawienie  i wybór zadania dodatkowego. Nasi uczniowie wybrali trzy zadania na których chcieliby się skupić. Były to : zrealizowanie zajęć dodatkowych dla wszystkich chętnych uczniów, więcej ruchu na przerwach oraz wdrożenie rodziców do życia sportowego w szkole i poza nią. Ostatecznie podjęliśmy decyzje, że w pierwszym semestrze zrealizujemy zadanie dotyczące sportowej aktywizacji rodziców. Nasza debata trwała dosyć długo bo aż dwie godziny lekcyjne. Nie był to  jednak czas stracony wspólnie z nauczycielami dyrekcją         i uczniami podjęliśmy decyzje, że będziemy próbowali pracować nad udoskonaleniem zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych w naszej szkole. Wypracowane plusy   i minusy dały nam obraz tego  na co zwrócić szczególna uwagę . Czy uda nam się poprawić „ sportowa stronę” naszej szkoły?  Wszyscy mamy nadzieję że dzięki tak udanej debacie tak właśnie będzie…

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 zdjęcie11

Ze sportowym pozdrowieniem koordynator :  Adam Kadłubaj

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

images (1)debata stół

W środę 12.XI.2014 r. w naszej szkole w ramach programu „WF z klasą” odbędzie się debata dotycząca zajęć sportowych i rekreacyjnych. „Sportowy Okrągły Stół (SOS)” ma na celu zdiagnozowanie stanu faktycznego lekcji WF-u oraz sportowych zajęć rekreacyjnych. Uczniowie wraz z nauczycielami zastanowią się nad propozycjami ich udoskonalenia tak aby były ciekawsze, nowoczesne i bardziej atrakcyjne dla uczniów . Nasze wnioski , przemyślenia a także ogólna relacja z debaty zamieszczone będą na naszym blogu programowym . Wszystkich uczniów      i nauczycieli prosimy o zastanowienie się co można by zrobić aby poprawić jakość zajęć sportowych odbywających się w  SP nr 12 w Łodzi, a jednocześnie zachęcamy do aktywnego udziału  w debacie.

Ze sportowym pozdrowieniem – koordynator programu – Adam Kadłubaj  

 images

Sportowe Pożegnanie Lata

Dnia 17 września uczestniczyliśmy w Sportowym Pożegnaniu Lata.  Już tradycją stało się, że co rok we wrześniu cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 żegna lato na sportowo. W tym roku również spotkaliśmy się na boisku sportowym „Orlik” by korzystając z pięknej słonecznej pogody uczestniczyć w sportowych zmaganiach międzyklasowych. Wszyscy świetnie się bawili uczestnicząc w wyścigach rzędów i rzutach do celu. Można było także spróbować swych sił w artystycznych rysunkach  kolorową kredą.

poźegnanie2pozegnanie4 pożegnanie1pozegnanie3pozegnanie5 pozegnanie6

Witamy i „Wf z klasą” zaczynamy

 

Miło nam jest powitać wszystkich odwiedzających nasz blog. Będziemy na nim opisywali  nie tylko wydarzenia związane bezpośrednio z programem „Wf z klasą”, ale  umieścimy również inne ciekawe, sportowe informacje dotyczące  Szkoły Podstawowej nr 12 z Łodzi. Gorąco zachęcamy do zaglądania.

Ze sportowym pozdrowieniem  – cała społeczność SP nr 12

szkola2