wrz 25

Podsumowanie działań w ramach programu WF z klasą

Głównym zadaniem do realizacji w ramach programu „WF z klasą” jakie postanowiliśmy zrealizować było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Na stronach naszego bloga staraliśmy się pokazać wszelkie działania związane z  aktywnością ruchową. W ramach podejmowanych działań chcieliśmy zwrócić uwagę między innymi na:

 • odwrócenie negatywnych trendów zdrowotnych, w tym postępującego z roku na rok spadku sprawności fizycznej, wzrostu otyłości, niewłaściwego stylu życia
  i odżywiania;
 • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia;
 • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągnięcia życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie oraz własne możliwości;
 • uświadomienie rodzicom i uczniom jak poważne są zagrożenia związane ze spadkiem sprawności fizycznej;
 • koniczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i aktywny wypoczynek w celu zachowania zdrowego stylu życia.

W naszej szkole podjęto wszystkie obowiązujące działania:

 • W ramach Sportowego Okrągłego Stółu (SOS) została zorganizowana szkolna debata mająca na celu udoskonalenie lekcji wychowania fizycznego;
 • W kategorii zadania do wyboru zrealizowano zajęcia z następujących dyscyplin: piłka nożna, taniec oraz rugby.

Treningi z piłki nożnej oraz mecze odbywały się w towarzystwie profesjonalnych piłkarzy z klubu MOTOR Lublin. Piłkarze udzielali cennych wskazówek. Uczniowie pod wpływem ich autorytetu podjęli decyzję o regularnych treningach w klubie piłkarskim.

Taniec najbardziej zyskał sympatię wśród uczennic. W ramach zajęć przeprowadzono pokazy taneczne profesjonalnych zespołów. Dzięki tańcom dziewczynki szczególnie zaangażowały się w aktywność taneczną. Owocem intensywnych treningów była prezentacja nowo-nabytych umiejętności przed publicznością w ramach konkursu szkolnego „Mam Talent” oraz na Rodzinnym Pikniku Środowiskowym.

Rugby to nowa forma aktywności ruchowej, która została wprowadzona do naszej szkoły. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w treningach prowadzonych przez I trenera seniorów klubu Budowlani Lublin. W wyniku przeprowadzonego szkolenia z zasad gry i treningów została powołana reprezentacja szkolna, która wzięła udział w rozgrywkach o mistrzostwo Lublina.

Program „WF z klasą”  pomógł nam w uświadomieniu potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i korzyści płynących z tych zachowań.

Wnioski:

 • należy kontynuować realizację zaplanowanych działań;
 • włączyć w zaplanowane akcje większe grono nauczycieli nie tylko wychowania fizycznego

Opracowanie

Koordynator programu:  Dorota Góra

maj 21

Treningi i Mecz z piłkarzami Motoru Lublin w ramach programu WF Z KLASĄ – Sport receptą na sukces

Piłka nozna to obecnie jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Początków piłki nożnej, jak i innych dyscyplin futbolowych można doszukiwać się w popularnych w różnych cywilizacjach.

W Chinach grano w grę „cuju” już około 2300 lat temu. Gra dotarła później do Korei (znana jako „chuk-guk” i Japonii „keman”). Starożytni Grecy i Rzymianie także posiadali swoje gry w piłkę. Dotarcie gier piłkarskich na Wyspy Brytyjskie jest o tyle ważne, że to właśnie tam w XIX w. spisano po raz pierwszy reguły gry.

Gry zespołowe, w tym i piłka nożna mają szczególne znaczenie dla rozwoju człowieka. Po stronie biologicznej – piłka nożna poprawia zdolności motoryczne, jak i wytrzymałość, szybkość, siłę, ale także zdolności o charakterze koordynacyjnym.

Cechy osobowe i społeczne rozwijane przez piłkę to zdolność do pracy w grupie, umiejętność podporządkowania się jej wymogom, poczucie bycia członkiem zespołu.

W ramach projekty WF z klasą w dniu 18.05.2015 roku gościliśmy zawodników piłkarskiej drużyny Motoru Lublin, którzy przeprowadzili dla naszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 27 pokazowy trening i czestniczyli w meczu drużyn

maj 21

Zajęcia taneczne w ramach projektu WF z klasą – LAS

W dzisiejszych czasach taniec jest jedną z form kultury fizycznej i cieszy się dużą popularnością. Jest przejawem ruchowej działalności człowieka, oraz istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Taniec posiada walory rekreacyjne, jest powszechną i popularną formę zabawy i rozrywki, jest formą czynnego wypoczynku. Taniec wyzwala u dzieci pozytywne uczucia uśmiechu i radości, reguluje napięcia nerwowe, które coraz częściej niszczą psychikę dziecka. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcia i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsca w grupie rówieśniczej.
W dniu 6 maja w naszej szkole został zorganizowany pokaz i nauka tańców karaibskich w ramach Lokalnej Akcji Sportowej (LAS). Pokaz był podzielony na dwie grupy. W pierwszej grupie wzięli udział uczniowie klas 1-3, nauczyciele, rodzice oraz społeczność lokalna. W drugiej części wzięli udział uczniowie klas 4-6 i gimnazjum oraz zaprzyjaźniona sąsiednia Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica. Ogółem w powyższych zajęciach wzięło udział ok 550 osób.

kwi 15

Zajęcia taneczne w ramach projektu WF z Klasą – LAS

KUBA

Zajęcia taneczne w ramach projektu WF z Klasą – lokalnej akcji sportowej (LAS) odbędą się w naszej szkole w dniu 6 maja 2015 r. Będzie to pokaz i nauka tańców karaibskich:
od godz. 10.20 – 11.05 dla klas 1-3
od godz. 11.15 – 12.00 dla klas 4-6 i gimnazjum

Zapraszamy również wszystkich chętnych rodziców i mieszkańców dzielnicy a także uczniów sąsiedniej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica.

Koordynatorka

Dorota Góra

lut 28

LAS – Lokalna Akcja Sportowa

LAS – Lokalna Akcja Sportowa

W ramach tej akcji zostaną zorganizowane zajęcia z tańców karaibskich (salsa, mambo, merengue, bachata, reggaeton) zajęcia dla uczniów naszej szkoły (Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 27), nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz sąsiedniej szkoły.

Termin powyższych zajęć zostanie umieszczony na naszym blogu i stronie internetowej szkoły.

CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej

W ramach tej akcji uczniowie klas 4-6 i gimnazjum będą mogły uczestniczyć w pokazowym turnieju piłki nożnej prowadzonym przez drużynę Motoru-Lublin oraz zagrać z nimi mecz towarzyski

gru 13

Rugby Tag w SP 14

Rugby Tag to dyscyplina, w której zaangażować się mogą wszyscy, ponieważ nie wymaga szczególnych umiejętności, wystarczy biegać i podawać piłkę, a to potrafi większość dzieci. Jest to nowa i bardzo ciekawa forma ruchu, która podoba się uczniom, bo to coś nowego niż typowa lekcja wf-u. To sport bezkontaktowy, zespołowy, uczący koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kształtujący charakter i osobowość. W jednej drużynie mogą grać dziewczynki i chłopcy. Rugby Tag to świetna forma aktywności fizycznej. Dlatego postanowiliśmy urozmaicić lekcje wychowania-fizycznego organizując zajęcia dla dzieci. W dniach 18 i 28 listopada 2014 r. odbyły się zajęcia pokazowo-szkoleniowe w Rugby Tag w ramach programu WF z klasą, które prowadził trener Rugby Tag Sebastian Berestek. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 4-6. zajęcia obejmowały szkolenie z zakresu rozpoczęcia i wznowienia gry, podania piłek, zdobywania punktów, gry obronnej, zrywanie tagów i gry właściwej. W trakcie zajęć szkoleniowych nauczyciele wyłonili reprezentację szkoły do Turnieju Rugby Tag.