Modele szkoły

Jej! Nasze modele szkoły są gotowe :)

5 czerwca w szkole odbył się ‚Festiwal Szkoły z klasą 2.0′, podczas którego zaprezentowaliśmy  makiety, foldery oraz albumy.

Wszystkie informacje zostały opisane na stronie naszej szkoły – zachęcamy do przeczytania :D

http://www.sp1.kozminwlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78:szkolny-festiwal-programu-szkoa-z-klas-20&catid=1:ogolne

‚Wielkie mierzenie’

Kilka dni temu z dziewczynami zrobiłyśmy ‚Wielkie mierzenie’. Zmierzyłyśmy kilka przykładowych klas, by potem przeliczyć wymiary na skalę i zrobić makietę szkoły. O resztę wymiarów poprosiliśmy panią Dyrektor. Już niedługo zaczniemy robić model, a efekty opiszemy tu, na blogu :-)

Debata Szkolna

O projekcie „Szkoła z klasą 2.0″ dowiedzieliśmy się w październiku 2011. Z wielką chęcią zabraliśmy się do przygotowywania kodeksów. Główna debata na ten temat odbyła się w środę 30 listopada 2011podczas godziny wychowawczej.

Najpierw omówiliśmy zasady projektu. Rozmawialiśmy m. in. o użyciu telefonów komórkowych w szkole oraz o sytuacjach, które były przykładem niewłaściwego zastosowania ich.

Podczas pracy w grupach stworzyliśmy kilka kodeksów, które potem połączyliśmy w jeden. Oto on:

1. Staramy się wykorzystywać technologie informacyjne oraz urządzenia pokrewne podczas zajęć szkolnych i poza nimi.

2. Samodzielnie szukamy i umiejętnie weryfikujemy informacje zamieszczone w Internecie.

3. Potrafimy chronić swoje dane osobowe, jak również dbamy o wizerunek innych osób.

4. Zwracamy uwagę na prawa autorskie oraz licencje zamieszczanych w Internecie treści; z szacunkiem odnosimy się do autorów i ich pracy.

5. Uczymy się wykorzystywać różne formy komunikacji dostępne w Internecie.

6. Za zgodą nauczycieli i własną możemy komunikować się drogą elektroniczną.

7. Nie łamiemy prawa, stosujemy się do regulaminów serwisów internetowych.

8. Uczymy się obsługiwać dostępny w szkole sprzęt pozwalający na wykorzystywanie technologii informacyjnej.

9. Mamy dostęp do szkolnego sprzętu nie tylko w czasie lekcji, ale również podczas zajęć pozalekcyjnych.

10. Dążymy do sytuacji, aby ze sprzętu szkolnego korzystali wszyscy nauczyciele.

11. Chętnie korzystamy z wzajemnej pomocy i porad, jak wykorzystywać technologie informacyjne.

12. Telefonów komórkowych używamy tylko w sytuacjach wyjątkowych.

13. Komunikując się między sobą za pomocą telefonów komórkowych przestrzegamy zasad kodeksu etycznego (nie przesyłamy zdjęć, filmów, bądź smsów bez zgody wszystkich zainteresowanych stron).

css.php